Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Used to vs. would

Wyjaśnienie różnicy zastosowania "used to" i "would" w czasie przeszłym

A-I Phrasal verbs - czasowniki złożone

Najczęściej używane czasowniki złożone ułożone alfabetycznie

Do vs. make

Tutaj dowiesz się w jakich kontekstach używamy \'do\' oraz \'make\' w języku angielskim.

First conditional pierwszy tryb warunkowy

Wyraża plany na przyszłość, rzeczy realne ? jeśli coś się zaraz stanie, to coś zrobię? Konstrukcja składa się z czasu present simple i future simple, przy czym po IF nie mamy prawa postawić WILL

2nd conditional drugi tryb warunkowy

Wyraża gdybanie - co by było, gdyby? Konstrukcja składa się z : czasu past simple umiejscowionym zaraz po IF oraz WOULD + bezokolicznika.

Wish - różne zastosowania

Za pomocą słówka WISH i odpowiedniego czasu można wyrazić życzenia i prośby.

Czas Present Perfect

Użycie: związek pomiędzy teraźniejszością i przeszłością ? to podstawa, jeśli czynność o jakiej mowa nie ma żadnego powiązania z teraźniejszością, użycie czasu Present Perfect jest wykluczone.

Czas Past Simple

Past simple ? czas przeszły prosty. Ma dwie formy: czasowniki regularne, do których dodajemy końcówkę ?ed lub ?d oraz czasowniki nieregularne, których niestety trzeba się nauczyć na pamięć.

Present Continuous

Użycie: opisywanie czynności wykonywanych w danej chwili, opisywanie czynności wykonywanych w danym przedziale czasowym, wyrażanie zamiarów i intencji

Present Simple czas teraźniejszy prosty

Forma czasu Present Simple jest taka sama, jak bezokolocznik danego czasownika, czyli tzw. pierwsza forma czasownika. W czasie Present Simple czasownik ma taką samą formę dla wszystkich osób, poza trzecią.

Past Simple Continuous

Użycie: opisywanie czynności wykonywanych w danej chwili, opisywanie czynności wykonywanych w danym przedziale czasowym.

Past Perfect - czas zaperzeszły

Past perfect to czas zaprzeszły, który mówi o czynności, która miała miejsce przed jakąś inną czynnością. Bardzo miły jest fakt, że nie używamy go samego ? zawsze w kontraście z innym czasem przeszłym, zwykle past simple.

Past Perfect Continuous

Past perfect continuous to czas zaprzeszły, który mówi o czynności, która miała miejsce przed jakąś inną czynnością. Znów nie używamy go samego – zawsze w kontraście z innym czasem przeszłym, zwykle past simple.

Future Simple - czas przyszły prosty

Forma czasu Future simple jest taka sama, jak bezokolocznik danego czasownika, czyli tzw. pierwsza forma czasownika. Przed nią stoi cecha czasowa WILL. Czasownik w tym czasie wygląda tak samo dla każdej osoby.

Future Perfect - czas przyszły dokonany

Czasu Future Perfect używa się rzadko. Używamy go, gdy mówimy o tym, że do jakiegoś czasu dana czynność na pewno się skończy. Wyznacznikiem tego czasu jest słówko BY (do).

Future Perfect Continuous

Czasu Future Perfect Continuous używa się bardzo rzadko. Używamy go, gdy mówimy o tym, że do jakiegoś czasu dana czynność, trwająca już przez jakiś czas (continuous) na pewno się skończy.

Reported speech 1 - mowa zależna 1

Tu dowiesz się jak zbudować zdanie za pomocą mowy zależnej.

Modal verbs - czasowniki modalne

Czasowniki modalne stanowią specjalną grupę czasowników w języku angielskim, po których nie występuje odmiana czasownika ? dla wszystkich osób jest ta sama forma.

0 conditional zerowy tryb warunkowy

Wyraża ogólne prawdy, związane z prawami natury. Jeśli na przykład położymy drewno na wodzie, będzie się ono unosić ? i nie ma tu żadnego uwarunkowania, bo tak po prostu jest.

3rd conditional trzeci tryb warunkowy

Wyraża tzw. ?płakanie nad rozlanym mlekiem? ? czyli coś się już stało, a my tego żałujemy...albo coś się właśnie nie stało i też tego teraz żałujemy.

Numbers - liczby

Liczenie po angielsku - jak najlepiej to spamiętać.

Ordinal numbers - liczebniki porządkowe

Z liczebnikami porządkowymi zawsze występuje THE.Tworzenie liczebników porządkowych polega na dodaniu końcówki ?th, poza trzema wyjątkami.

Possessive pronouns - zaimki dzierżawcze

W języku angielsim istnieją dwie formy zaimków dzierżawczych o różnym zastosowaniu.

Reflexive pronouns - zaimki zwrotne

W języku angielskim każda osoba posiada swój własny zaimek zwrotny.

Countable nouns - rzeczowniki policzalne

Rzeczowniki w języku angielskim występują w formie policzalnej lub niepoliczalnej (w polskim tego nie ma).Rzeczowniki policzalne to takie, które się da policzyć na sztuki.

What if - co gdyby / co jeśli

Tu dowiesz się jak używać zwrotu WHAT IF we wszystkich możliwych trybach warunkowych

Uncountable nouns - rzeczowniki niepoliczalne

Rzeczowniki policzalne to takie, których się nie da policzyć na sztuki. Są to wszystkie substancje sypkie, płynne, materiały, surowce i masy.

Wh questions - zaimki pytające

Zadając pytanie szczegółowe w języku angielskim, musimy je zacząć od zaimka pytającego.

Say vs. tell

Tu dowiesz się jakie są różnice w użyciu SAY oraz TELL.

Plural - liczba mnoga

Jak tworzyć liczbę mnogą do rzeczowników w języku angielskim.

Irregular verbs - czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne to takie, których niestety trzeba się nauczyć na pamięć, gdyż nie obowiązują ich żadne zasady.

Stopniowanie przymiotników i przysłówków

Stopniowanie przymiotników odbywa się w języku angielskim na 3 sposoby: stopniowanie proste (regularne), stopniowanie nieregularne, stopniowanie opisowe.

So vs. such

Tu dowiesz się jakie są różnice w stosowaniu SO i SUCH.

As if - jak gdyby

Tu dowiesz się, jak wyglądają różne użycie AS IF i co one oznaczają

Adjectives - przymiotniki WORD FORMATION

Tu dowiesz się jakie końcówki przybierają przymiotniki.

The opposites - przeciwieństwa

Tu dowiesz się, jak tworzyć słowa o przeciwnych znaczeniach.

Enough - wystarczająco

Tu dowiesz się jak się używa słowa ENOUGH.

Lets - let us

To dowiesz się, jak używa się formy LET`S DO something.

Present Perfect Continuous

Użycie: użycie czasu Present Perfect Continuous jest analogiczne do czasu Present Perfect, podobnie jak Present Continuous do Present Simple.

Adverbs - przysłówki

Różnica między przymiotnikiem a przysłówkiem polega na tym, że przymiotnik opisuje rzeczownik, a przysłówek opisuje czasownik.

Kolejność przymiotników

Tu dowiesz się w jakiej kolejności ustawić przymiotniki w zdaniu.

Demonstratives - zaimki wskazujące

W języku angielskim występują 4 zaimki wskazujące.

Let vs. allow

Tu dowiesz się jakie są różnice w użyciu LET oraz ALLOW.
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.