Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 
Użycie:

Związek pomiędzy teraźniejszością i przeszłością – to podstawa, jeśli czynność o jakiej mowa nie ma żadnego powiązania z teraźniejszością, użycie czasu Present Perfect jest wykluczone

1. Czynności, które zaczęły się w przeszłości i wciąż trwają

I have started to learn English 2 years ago. (2 lata temu zaczęłam się uczyć i dalej się uczę)

2. Czynności, które zaczęły się w przeszłości i właśnie przed chwilką się skończyły.

I have just finished my homework. (właśnie skończyłam odrabiać zadanie domowe)

3. Czynności, które zaczęły się i skończyły w przeszłości, ale wciąż mają jakiś wpływ (skutek) na teraźniejszość

I have lost my keys. (zgubiłam klucze i dalej ich nie mam)

Dla kontrastu: I lost my keys. – zgubiłam je, ale nie wynika z tego zdania kiedy (wiadomo, że w przeszłości) i nie wynika, że czy je odzyskałam

4. Czynności stałe, niezakończone, które do tej pory miały określony sposób, ale mogą się jeszcze zmienić lub wydarzyć ponownie – jeśli coś nie może się już więcej wydarzyć, wymagane będzie użycie czasu Past Simple

I have never eaten snails. (nigdy nie jadłam ślimaków – ale jeszcze żyję, więc być może kiedyś ich jeszcze spróbuję)

Budowa:


Osoba + to have (odmienione) + czasownik (3 forma)


I have cleaned my room – posprzątałam pokój (i teraz mam porządek, mam skutek czynności)
He has done his homework. – on odrobił zadanie domowe (odrobił je, więc skutkiem jest to, że zadanie jest zrobione i już nie musi go robić)

PYTANIA:


Pytania zadajemy przez inwersję, zamieniając miejscami ‘to be’ i osobę.

Have you done your homework? – czy odrobiłeś zadanie domowe?
Has she eaten breakfast? – czy ona zjadła śniadanie?

PRZECZENIA:


W zdaniu przeczącym dodajemy NOT, które umiejscawiamy po czasowniku ‘to be’.

I have not (haven’t) done my work. – nie odrobiłem zadania domowego
She has not (hasn’t) eaten breakfast. – ona nie zjadła śniadania

PRESENT PERFECT VERSUS PAST SIMPLE


Jeśli nie jest dla was jasne, kiedy którego z tych czasów powinniście użyć, należy zadać sobie pytanie, czy czynność, o jakiej mowa, może się jeszcze wydarzyć w danym przedziale czasowym / czasie. To znaczy, jeśli chcę powiedzieć, że Marilyn Monroe nakręciła 30 filmów, należy zadać sobie pytanie, czy ona jeszcze żyje. Żyje? Nie. Więcej filmów już więc nie nakręci, należy więc użyć czasu past simple:

Marilyn Monroe made 30 films.

Jeśli natomiast chcielibyśmy powiedzieć, że Julia Roberts nakręciła 30 filmów, użyjemy czasu present perfect, bo ona wciąż żyje (ma związek z teraźniejszością) i może jeszcze nakręcić więcej filmów.

Julia Roberts has made 30 films.

Jeśli natomiast chcemy zamknąć przedział czasowy, w którym te filmy powstały – np. że nakręciła je w latach 90-tych, nie ma to już związku z teraźniejszością, bo lata 90-te już minęły, nie wrócą i już się nie da dokręcić filmów w tym czasie:)

Czyli: Julia Roberts made 30 films in the 90’ies.

PO CZYM JESZCZE ROZPOZNAĆ, ŻE CHODZI O CZAS PRESENT PERFECT?


Po słówkach, które występują obok czasowników właśnie w tym czasie, czyli:

JustI have just washed my hands. (właśnie /dopiero co umyłem ręce)
AlreadyI have already had breakfast. (już jadłem śniadanie)
YetI haven’t had breakfast yet. (jeszcze nie jadłem śniadania)
EverHaver you ever been to England? (czy byłeś kiedykolwiek w Anglii?)
NeverI have never been to England. (Nigdy nie byłem w Anglii)
ForI haven’t seen you for 5 years. (Nie widziałam cię przez 5 lat)
SinceI haven’t seen you since Monday. (Nie widziałam cię od poniedziałku)
So farI haven’t been here so far. (Nie byłem tu dotąd / do tej pory)
RecentlyI haven’t watched tv recently. (ostatnio nie oglądam tv)
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.