Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Testy językowe - poziom Advanced

Nasze testy językowe pozwolą sprawdzić Twoją wiedzę z wybranego poziomu nauki języka angielskiego. Jeśli jeszcze nie przeprowadziłeś testu oceniającego Twój poziom języka angielskiego, kliknij tutaj.

Załóż darmowe konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankingu wyników! Kliknij tutaj.

1. This song ... me of my ex-boyfriend.

  resembles
  remembers
  memorises
  reminds
2.  Mark forgot about his wedding     and his wife was really angry.  
3. They produce good phones in Finland.

  Good phones produce in Finland.
  Good phones are produced in Finland.
  Good phones have been produced in Finland.
  Good phones are producing in Finland.
4. The flight was cancelled ... the rain.

  for
  owing to
  since
  because
5. You won't talk me ... that dress, I really don't like it.

  to buy
  into buying
  at buying
  about buy
6. ... since I last went to cinema.

  It was months
  It have been months
  It are months
  It has been months
7.  Miranda says she     (not feel) like     (dance) right now. 
8.  We've been married for 5 years, tommorrow is our wedding      
9. Jeff offered ... to the station.

  that he drive me
  he will drive me
  to drive me
  driving me
10. Neither he nor she ... the police what had really happened.

  did not tell
  were told
  did tell
  told
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.