Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Testy językowe - poziom Advanced

Nasze testy językowe pozwolą sprawdzić Twoją wiedzę z wybranego poziomu nauki języka angielskiego. Jeśli jeszcze nie przeprowadziłeś testu oceniającego Twój poziom języka angielskiego, kliknij tutaj.

Załóż darmowe konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankingu wyników! Kliknij tutaj.

1. My little sister is so selfish. She ... an only child.

  behaves being
  behaves that she is
  behaves to be
  behaves as if she were
2. Mark ... football until 1995. Then he got injured and he gave it up.

  had played
  played
  was playing
  would play
3. My parents are on holiday. They ... India.

  'd gone to
  were in
  've gone to
  are in
4. I didn’t hear you ... in. You must have been very quiet.

  come
  to come
  came
  coming
5. I don't think I ... here before.

  was
  had been
  have been
  ever was
6.  Please     me to take my passport with me. I'm so absent minded.  
7. I was late yesterday and my mother was angry ... me.

  for
  on
  with
  to
8. People say that Mr. Fox is very rich.

  He is said to be rich.
  He is said to have been rich.
  He is said to being rich.
  He is said to having been rich.
9.  They asked me really weird questions. I     (not ask) such questions before. 
10. I think I ... with him when he cheated on me for the first time.

  should broke up
  should have broken up
  should be breaking up
  should break up
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.