Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 
Niektóre czasowniki nieregularne mają również swoją formę regularną – wówczas obie formy są poprawne, jednak ta regularna jest częściej używana przez Amerykanów, a ta nieregularna przez Anglików.


infinitive
Past simple
Past Participle
translation
bewas/werebeenbyć
blowblewblowndmuchać
breakbrokebrokenzłamać,zepsuć
breedbredbredhodować
bringbroughtbroughtprzynieść
buildbuiltbuiltbudować
buyboughtboughtkupić
catchcaughtcaughtłapać
choosechosechosenwybrać
clingclungclungprzywrzeć
comecamecomeprzyjść
costcostcostkupować
creepcreptcreptskradać się
crossbreedcrossbredcrossbredkrzyżować (gat.)
cutcutcutciąć
digdugdugkopać
dodiddonerobić
drawdrewdrawnrysować
drinkdrankdrunkpić
drivedrovedrivenprowadzić
eatateeatenjeść
fallfellfallenspaść
feedfedfedkarmić
feelfeltfeltczuć
fightfoughtfoughtwalczyć
findfoundfoundznaleść
fleefledfledumknąć uciec
flingflungflungcisnąć
flyflewflownlatać
forbidforbadeforbiddenzakazać
foreseecococo
foreseeforesawforeseenprzewidzieć
foretellforetoldforetoldprzepowiedzieć
forgetforgotforgottenzapomieć
forgiveforgaveforgivenwybaczć
forsakeforsookforsakenopuścić
freezefrozefrozenzamrozić
getgotgotdostać
givegavegivendać
gowentgonepójść
grindgroundgroundzemleć
growgrewgrownrosnąć
havehadhadmieć
hearheardheardsłyszeć
hewhewedhewn/hewedrąbać
hidehidhiddenchować
hithithituderzyć
holdheldheldtrzymać
hurthurthurtzranić
inlayinlaidinlaidinkrustować
interbreedinterbredinterbredskrzyżować się
keepkeptkepttrzymać
knowknewknownwiedzieć
laylaidlaidpołożyć
leadledledprowadzić
leaveleftleftopuścić
lendlentlentpożyczyć komuś
letletletpozwolić
lielaylainleżeć
lieliedliedkłamać
lip-readlip-readlip-readczytać z ust
loselostlostzgubić
makemademadezrobić
meanmeantmeantznaczyć
meetmetmetspotkać
misdealmisdealtmisdealtźle doradzać
misdomisdidmisdoneźle coś robić
mishearmisheardmisheardźle usłyszeć
mislaymislaidmislaidzapodziać
misleadmisledmisledzawieść kogoś
misreadmisreadmisreadbłędnie odczytać
misspendmisspentmisspentroztrwonić
mistakemistookmistakenpomylić się
mowmowedmowedkosić
offsetoffsetoffsetzrównoważyć
outbidoutbidoutbidprzelicytować
outdooutdidoutdoneprzeciągnąć
outgrowoutgrewoutgrownwyrosnąć
outrunoutranoutrunwyprzedzić
overbuildoverbuiltoverbuiltnadbudować
overcomeovercameovercomepokonać
overdrawoverdrewoverdrawnprzkroczyć coś
overdrinkoverdrankoverdrunkprzepić
overeatoverateovereatenprzejeść się
overfeedoverfedoverfedprzekrmić
overhangoverhungoverhungzwisać
overlayoverlaidoverlaidpokryćinfinitive Past simple Past participle translation

broadcast broadcast / broadcasted broadcast / broadcasted nadawać (program)
browbeat browbeat browbeaten / browbeat zastraszyć
burn burned / burnt burned / burnt palić, płonąć
burst burst burst Wybuchnąć, rozbłysnąć
bust busted / bust busted / bust popsuć
cling clung clung trzymać się czegoś, przywrzeć
clothe clothed / clad clothed / clad odziać, ubrać
creep crept crept skradać się, wkradać
crossbreed crossbred crossbred krzyżować (gatunki)
daydream daydreamed / daydreamt daydreamed / daydreamt pogrążać się w marzeniach
deal dealt dealt radzić sobie z czymś, mieć do czynienia
disprove disproved disproved / disproven obalić (tezę)
dive dove / dived dived skoczyć na główkę
dive dived / dove dived nurkować
dream dreamed / dreamt dreamed / dreamt śnić, marzyćo)
dwell dwelt / dwelled dwelt / dwelled mieszkać, kryć się
fit fitted / fit fitted / fit dopasować
fit fit / fitted fit / fitted pasować (o rozmiarze)
forecast forecast forecast przepowiadać (pogodę)
frostbite frostbit frostbitten doznać odmrożeń
grow grew grown rosnąć, hodować
hand-feed hand-fed hand-fed karmić ręcznie
handwrite handwrote handwritten pisać ręcznie
input input / inputted input / inputted wprowadzić
interweave interwove / interweaved interwoven / interweaved spleść, przepleć
kneel knelt / kneeled knelt / kneeled klęczeć
knit knitted / knit knitted / knit robić na drutach
lean leaned / leant leaned / leant pochylić się
leap leaped / leapt leaped / leapt przeskoczyć
learn learned / learnt learned / learnt uczyć się
misspell misspelled / misspelt misspelled / misspelt zrobić błąd ortograficzny
misunderstand misunderstood misunderstood źle zrozumieć
outdo outdid outdone przewyższyć, prześcignąć
outsell outsold outsold sprzedać więcej od kogoś/czegoś
outshine outshined / outshone outshined / outshone zaćmić, przyćmić
overbid overbid overbid przelicytować, zalicytować za wysoko
overdo overdid overdone przesadzić (z czymś)
overhear overheard overheard usłyszeć, podsłuchać przypadkiem
overpay overpaid overpaid wypłacić zbyt wysokie wynagrodzenie
override overrode overridden zlekceważyć, nie uwzględnić
overrun overran overrun najechać na coś
oversee oversaw overseen nadzorować
oversell oversold oversold przechwalać się
oversew oversewed oversewn / oversewed zszyć na okrętkę
overshoot overshot overshot minąć, przejechać po za coś
oversleep overslept overslept zaspać
overspend overspent overspent przekroczyć
overspill overspilled / overspilt overspilled / overspilt nadwyżka ludności
overtake overtook overtaken wyprzedzić, zrównać się z kimś
overthrow overthrew overthrown obalić, zburzyć
overwrite overwrote overwritten nadpisać
partake partook partaken pokrzepić się czymś
pay paid paid płacić
plead pleaded / pled pleaded / pled błagać
prepay prepaid prepaid opłacić, pokryć z góry
preset preset preset włączyć (wcześniej) lub nastawić
proofread proofread proofread sprawdzić, sczytać
prove proved proven / proved udowodnić
put put put położyć, włożyć, postawić
quick-freeze quick-froze quick-frozen zamrozić
quit quit / quitted quit / quitted skończyć
read read (sounds like "red") read (sounds like "red") czytać
reawake reawoke reawaken ponownie się obudzić
rebroadcast rebroadcast / rebroadcasted rebroadcast / rebroadcasted retransmitować
rebuild rebuilt rebuilt przebudować
recast recast recast przerobić, zmienić obsadę
recut recut recut ponownie obciąć
redo redid redone przerobić od początku
redraw redrew redrawn przerysować
refit (replace parts) refit / refitted refit / refitted ponownie wyposażyć
rehang rehung rehung przewiesić
rehear reheard reheard ponownie rozpatrzyć
relay relaid relaid przełożyć
remake remade remade przerobić
repay repaid repaid spłacić
reread reread reread przeczytać ponownie
rerun reran rerun wznowić
resell resold resold odsprzedać

reset reset reset wyregulować, przestawić
retake retook retaken nakręcić ponownie
retell retold retold opowiedzieć od nowa
rethink rethought rethought zastanowic sie jeszcze raz
retread retread retread bieżnikować
retrofit retrofitted / retrofit retrofitted / retrofit doposażyć
rewind rewound rewound przewinąć do tyłu
rewrite rewrote rewritten przepisać na nowo
rid rid rid pozbyć się czegoś
ride rode ridden jeździć
ring rang rung dzwonić
rise rose risen rosnąć
roughcast roughcast roughcast otynkować tynkiem kamyczkowym
run ran run biegać
saw sawed sawed / sawn przepiłować, piłować
say said said powiedzieć
see saw seen widzieć
seek sought sought szukać
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać
set set set ustawić
sew sewed sewn / sewed szyć
shake shook shaken wstrząsnąć
shave shaved shaved / shaven golić
shear sheared sheared / shorn dzielić
shed shed shed zrzucić, pozbyć się
shine shined / shone shined / shone świecić
shit shit / shat / shitted shit/ shat / shitted zesrać się
shoot shot shot strzelać
show showed shown / showed pokazać
shrink shrank / shrunk shrunk kurczyć się
shut shut shut zamknąć
sight-read sight-read sight-read zagrać z nut
sing sang sung śpiewać
sink sank / sunk sunk tonąć
sit sat sat siedzieć
slay slew / slayed slain / slayed zabić
slay ( slayed slayed rozbawić
sleep slept slept spać
slide slid slid przesunąć coś, poślizgnąć się
sling slung slung cisnąć, miotać
slink slinked / slunk slinked / slunk wejść/wymknąć się chyłkiem
slit slit slit rozciąć
smell smelled / smelt smelled / smelt śmierdzieć, pachnieć
sneak sneaked / snuck sneaked / snuck Podjeść/wypalić/ skradać się
sow sowed sown / sowed zasiać, obsiać
speak spoke spoken mówić
speed sped / speeded sped / speeded przyspieszyć, pędzić
spell spelled / spelt spelled / spelt literować
spend spent spent spędzać, wydawać (pieniądze)
spill spilled / spilt spilled / spilt wylać
spin spun spun podkręcić, zakręcić
spit spit / spat spit / spat pluć
split split split rozłupać/pęknąć
spoil spoiled / spoilt spoiled / spoilt zepsuć
spoon-feed spoon-fed spoon-fed karmić łyżką
spread spread spread Rozpościerać
spring sprang / sprung sprung przeskoczyć
stand stood stood stać
steal stole stolen kraść
stick stuck stuck wbijać
sting stung stung żądlić
stink stunk / stank stunk cuchnąć
strew strewed strewn / strewed rozrzucić, porozrzucać
stride strode stridden przejść, chodzić
strike struck stricken skasować
strike struck struck / stricken uderzyć
string strung strung założć strunę
strive strove / strived striven / strived usiłować coś zrobić
sublet sublet sublet podnająć, poddzierżawić
sunburn sunburned / sunburnt sunburned / sunburnt sparzyć się na słońcu
swear swore sworn przysięgać, przeklinać
sweat sweat / sweated sweat / sweated pocić się
sweep swept swept czyścić, zamiatać
swell swelled swollen / swelled powiększyć/ spęcznieć
swim swam swum pływać
swing swung swung huśtać się
take took taken wziąć
teach taught taught uczyć kogoś
tear tore torn drzeć
telecast telecast telecast nadawać w telewizji
tell told told powiedzieć
test-drive test-drove test-driven odbyć jazdę próbną
test-fly test-flew test-flown oblatywać
think thought thought myśleć
throw threw thrown rzucać
thrust thrust thrust pchnąć (coś), przepychać się
tread trod trodden / trod kroczyć czymś, stąpać
typecast typecast typecast obsadzić kogoś w typowej dla niego roli
typewrite typewrote typewritten pisać na maszynie (komputerze)
unbend unbent unbent wyprostować się
unbind unbound unbound rozwiązać
unclothe unclothed / unclad unclothed / unclad rozebrać się
underbid underbid underbid złożyć niższą ofertę
undercut undercut undercut sprzedać po niższej cenie
underfeed underfed underfed niedostatecznie odżywiać
undergo underwent undergone przejść, chodzić, poddać się czemuś
underlie underlay underlain leżeć pod czymś
undersell undersold undersold sprzedawać taniej niż ktoś
underspend underspent underspent wydać mniej niż przewiduje budżet
understand understood understood zrozumieć
undertake undertook undertaken podjąć się czegoś
underwrite underwrote underwritten asekurować, ubezpieczyć,
undo undid undone rozwiązać, rozpiąć
unfreeze unfroze unfrozen rozmrozić
unhang unhung unhung
unhide unhid unhidden odkryć, odsłonić
unstick unstuck unstuck odkleic, odlepić
unstring unstrung unstrung zdjąć naciąg
unweave unwove / unweaved unwoven / unweaved rozpleźć
unwind unwound unwound rozwinąć, rozwinąć się
uphold upheld upheld stać na straży
upset upset upset zdenerwować
wake woke / waked woken / waked obudzić
waylay waylaid waylaid zatrzymać
wear wore worn ubierać, nosić
weave wove / weaved woven / weaved wyplatać
wed wed / wedded wed / wedded pobrać się
weep wept wept szlochać
wet wet / wetted wet / wetted zmoczyć
whet REGULAR whetted whetted zaostrzyć, podsycić
win won won wygrać
wind wound wound skręcać
withdraw withdrew withdrawn wyciągać, wypłacać
wring wrung wrung wykręcić, wyżąć coś
write wrote written pisać


 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.