Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

 Phrasal verbs to czasowniki złożone składające się z odmiennej części – czasownika oraz części stałej- przyimka. Jeden czasownik może łączyć się z wieloma przyimkami i za każdym razem mieć odmienne znaczenie. Oto przykład z użyciem czasownika 'ask':


a) Jenny called and asked for you. Call her back.

Jenny dzwoniła i pytała o ciebie. Oddzwoń do niej.


b) I'm so excited! John asked me out for a dinner.

Jestem taka podekscytowana! John zaprosił mnie na kolację.


c)Our GPS was broken so we had to ask around for the way.
Nasz GPS się zepsuł i musieliśmy pytać ludzi o drogę.


Oto najczęściej używane phrasal verbs:

A


act like- zachowywać się jak

act upon- oddziaływać

add to- powiększyć

add up- zsumować, tworzyć całość

aim at- dążyć do, zmierzać

answer back- odpyskowywać

answer for- być odpowiedzialnym za coś

ask around- zadawyać pytania przypadkowo napotkanym osobą (np. o kierunek)

ask for- pytać o kogoś

ask out- zaprosić kogoś (np. na randkę)

ask over- zaprosić kogoś do domu

associate with- powiązywać, łączyć

 

B


back away- wycofywać się, ustąpić

back up- popierać (np. czyjś pomysł), wycofywać samochód

bank on- polegać na czymś/kimś

bash in- wyłamywać coś, rozwalać

bash on- trwać w błędzie

to be able to take sth- być w stanie coś znieść

be back- wracać

be in- być w domu

be made for- być dla kogoś stworzonym

be made up of sth- składać się z czegoś

be off- wyjeżdżać, zepsuć się (o jedzeniu)

be on- być w repertuarze (np. kina)

be out- być poza domem

be over- skończyć się

be run down- być zmęczonym

bear away- zabierać, zdobyć nagrodę

bear out- potwierdzać

bear with- znosić coś, być cierpliwym

beat off- odpierać

beat up- pobić, poturbować

bend down- schylać się

blow in- przyjechać, przybyć

blow out- wydmuchać

blow up- wybuchać gniewiem, eksplodować

break away- wyłamać się

break down- załamywać się, psuć

break in-włamywać się

break into- wtrącać się w rozmowę, wtargnąć

break off- przełamywać, przerywać

break out of- uciec z więzienia

break through- przełamywać

break up- zrywać związek, rozchodzić się

brighten up- rozpromieniać się, przejaśniać (o pogodzie)

bring along- przyprowadzać

bring down- doprowadzać do upadku, zestrzelić

bring in- wprowadzać

bring out- wyprowadzać, wynosić,wydawać

bring over- przekonywać, przyprowadzać

bring together- łączyć, bratać, scalać

bring up- wychowywać

build up- wymyślać, budować, rozwijać

bump into- wpadać na (kogoś, coś)

burst in- wtargnąć

burst out- wybuchać (płaczem, śmiechem), wykrzykiwać

buy off- spłacać

buy out- wykupywać


C


call back- oddzwaniać

call for- żądać, domagać się czegoś

call off- anulować, odwoływać

call out- wołać, krzyczeć

calm down- uspokajać się, milknąć

care for- opiekować się, mieć ochotę

carry off- przeprowadzać

carry on- kontynuować

carry out- spełniać, wykonywać

catch on- korzystać z okazji

catch up with- nadrabiać zaległości

cheat on sb- zdradzać kogoś

check in- meldować się, zgłaszać się

check into- dochodzić

check out- wymeldowywać się, odchodzić

check up on- sprawdzać

cheer up- rozchmurzyć się, 'uszy do góry', pocieszać

chill out- wyluzować, odprężyć się

chip in- zrzucać się

clean sb up- oczyszczać kogoś (z zarzutów)

clean up- sprzątać

clear away- usuwać się

clear up- sprzątać, oczyszczać

close down- zamykać

close up- zbliżać do siebie, zatykać

come about- zdarzać się, przytrafiać

come across- natknąć się (na coś, kogoś)

come along- nadchodzić, zbliżać się

come around- wpaść (gdzieś, do kogoś) na chwilę

come at sb- napadać, zbliżać się do bójki

come back- wracać, powracać

come by- znajdować

come down- przyjeżdżać, zniżać

come down to- sprowadzać się do

come from- pochodzić z

come in- wchodzić

come into- odziedziczyć, wchodzić

come off- wypadać, wychodzić

come on- pojawiać się, nadchodzić

come out with- wyskoczyć z czymś niespodziewanie

come over- nadchodzić

come round- wpadać do kogoś, przychodzić

come to- dojść do siebie

come up to- dojść do czegoś,

come up with- proponować, oferować

cope with- radzić sobie z

count on- liczyć na

cross off- skreślać z listy

cross over- przechodzić, rozmijać

cry out against sth- sprzeciwiać się czemuś

cry out for sth- żądać czegoś

cut away- wycinać

cut down- zmniejszać, redukować

cut up- kroić na kawałki


D

 

deal with- mieć do czynienia z

decide on- decydować się na

depend on- zależeć od

die down- uciszać się, słabnąć

die off- wymierać

die out- ginąć

disagree with- nie zgadzać się z

do out- dekorować, wyczyścić

do over- przerabiać

do up- odnawiać, zapinać

do with- potrzebować

do without- obchodzić się bez

drag along- włóczyć się

drag down- obniżać poziom

drag on- ciągnąć się wlec się

draw back- cofać się, wycofać się

draw from- wyciągać z

draw near- zbliżać się

draw out- wyciągać , podejmować

draw up- ustawić się w szeregu, podjeżdżać

dress up- wystroić się

drive along- pędzić

drive back- wracać, odwieźć

drive in- wjechać

drive off- odjechać

drive through- przejechać przez

drop by- wpadać bez uprzedzenia

drop in- wpadać

drop out- wycofywać się

dry out- wysychać

dwell on- rozwodzić się nad czymś

 

E


eat out- jadać na mieście

egg on- zachęcać, namawiać

end up- zakończyć się

enquire about- pytać się, zasięgać informacji

enquire for- wypytywać o kogoś, coś

enter into- zawierać umowę, wdawać się w coś


F


face up to- stawiać czoła

fall apart- rozpadać się

fall back- wycofywać się

fall down- runąć, nie dotrzymać (obietnicy, słowa)

fall for sth or sb- zakochać się, nabierać się

fall in!- zbiórka!

fall out!- rozejść się

fed up with- mieć dość czegoś

feel up to- czuć się na siłach

figure out- wymyśleć coś, znaleźć sposób na coś

fill in- uzupełniać

fill in for sb- zastępstwo za kogoś

find out- dowiadywać się

fit in- dopasowywać

fit up- wyposażać

fly at- rzucać się na kogoś

focus on- skupiać się na

fool around- wygłupiać się

fuss about- robić zamieszanie

 

G


get across- rozumieć

get ahead- odnosić sukces

get along with sb- utrzymywać przyjacielskie stosunki

get at- krytykować, sugerować

get away- wyjeżdżać, opuszczać

get back- odzyskiwać, wracać

get by- radzić sobie

get in- wsiadać, przyjeżdżać, wzywać

get off- wysiadać, zostawiać

get out!- wynoś się!

get over- wychodzić z opresji

get sb to do sth- namawiac kogoś do zrobienia czegoś

get sth done- powodować zrobienie czegoś

get through- przebrnąć przez coś,

get together- gromadzić się

get up- wstawać

give away- zdradzać, ujawniać

give back- oddawać

give out- rozdawać

give sb to understand- dawać komuś coś do zrozumienia

give up- poddawać się

go against- przeciwstawiać się

go ahead!- śmiało!

go around- przebywać razem, krążyć

go away- rozstawać się

go back- powracać, sięgać pamięcią

go behind sb's back- robić coś za plecami

go by- przemijać

go down as- być uważane za

go down with- zarazić się, złapac chorobę

go for it!- idź na to!, nie zastanawiaj się!

go for nothing- robić coś na próżno

go in- brać udział

go into- wgłębiać się szczegółowo

go on- kontynuować, mieć miejsce

go out- wygasać

go out with- chodzić z kimś

go over to- przechodzić na

go through with- dotrzeć do końca

go together- pasować

go without sth- obywać się bez czegoś

grow apart- rozchodzić się

grow out- wyrastać

grow up- dorastać

 

H


hand in- wręczać, oddawać

hand on- podawać dalej

hand out- wydawać

hang around- włóczyć się, marnować czas

hang out- spędzać czas wolny

hang up- odwołać, odkładać słuchawkę

head for- zmierzać w kierunku

hear form somebody- dostawać od kogoś wieści

heat up- podgrzać

hit back- nie pozostawać dłużnym czegoś

hit it off- utrzymywać z kimś dobre stosunki

hit on sth- trafić na coś

hold back- powstrzymać

hold on- czekać moment, wytrzymywać

hold with sb- popierać kogoś

hook up- przyłączać

hurry along- iść szybkim krokiem

hurry in- wchodzić szybkim krokiem

hurry up- pospieszyć się

 

I


ice up- zmarzać

inform against somebody- obwiniac kogoś o coś

inquire into- dochodzić

iron out- rozwiązać problem

invite in- zapraszać do środka

invite out- zapraszać na obiad, na wyjście

itch for sth- pragnąć czegoś

 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.