Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. Since when ... in touch with your girlfriend?

  didn't you be
  you haven't been
  hadn't you been
  haven't you been
2. I go to the swimming pool once ...

  in a week
  a week
  for a week
  at a week
3.  How long     (LEARN) Japanese? 
4. I suggested ... to this offer as soon as possible.

  Marcy to reply
  replying by Marcy
  that Marcy reply
  to Marcy replying
5. I didn’t notice the red light so I didn’t stop.

  If I notice the red light, I would stop.
  I will stop if I noticed the red light.
  I would have stopped had I noticed the red light.
  If I had noticed the red light, I would have stopped.
6. You can't use the computer now, it ...now.

  is fixing
  is being fixed
  has been fixed
  has fixed
7. I'm afraid Mark isn't ... home at the moment.

  to
  at
  in
  on
8. My lips are purple because I ... outside.

  have been standing
  was standing
  stood
  had stood
9. I always have coffee ... breakfast.

  on
  in
  for
  at
10. I have a very serious problem. What ... ?

  I should do
  do I should do
  should I to do
  should I do
11. The price of petrol ... recently.

  rose
  raised
  has risen
  have raised
12. You ... drink alcohol! You're not over 18!

  can't
  needn't
  mustn't
  don't have to
13.  My hands are tired with digging. Let's     it a day. 
14. I ... a bus to school.

  get
  give
  go
  take
15. What is ... name?

  your brothers
  your brother’s
  you’re brother
  you’re brother’s
16. Hello, Jenny. How do you do?

  Good, thank you.
  Well, thank you.
  How do you do.
  I do good.
17. My sister gave birth ... a son yesterday.

  with
  to
  on
  for
18.  Please     me to take my passport with me. I'm so absent minded.  
19. I left home too late and I ... my flight.

  lost
  late
  missed
  omitted
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.