Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. Last week my dog was run over by a car. I ... so unhappy before.

  was never
  never was
  have never been
  had never been
2. I will help you. You can count ... me.

  on
  to
  at
  for
3. People say that Mr. Fox is very rich.

  He is said to be rich.
  He is said to have been rich.
  He is said to being rich.
  He is said to having been rich.
4. How long does it ... you to get to school?

  get
  take
  bring
  give
5. It’s the first time I ... such a big spider!

  see
  have seen
  am seeing
  had seen
6.  Can we meet     Monday morning?  
7. ... Janet realized that she had left her scarf in the car.

  Having entered the room
  Only after she had entered the room
  Hardly did she enter the room when
  When she entered the room
8. My wife's father is my ...

  father in love
  father in low
  father in law
  father on law
9.  I often read a book     the evening.  
10.  The average number of years a person lives is called life      
11. Mark didn’t tell me about the party, that’s why I didn’t come.

  If Mark told me about the party, I would have come.
  Had Mark told me about the party, I would have come.
  If Mark had told me about the party, I would come.
  If Mark had told me about the party, I would have come.
12. On the way back home my car broke down and I had to cover almost 3 miles ...

  by foot
  on the foot
  on foot
  by the foot
13. Is your brother an actor?

  Yes, he is.
  Yes, he’s.
  Yes, he does.
  Yes, is he.
14.  What you did was very rude. You should apologize     Mary.  
15. Hello, Tom, this is my brother. … is Mark.

  He’s name
  His name
  Her name
  He names
16. I think that crime deserves a … punishment.

  raw
  severe
  heavy
  dry
17. My daughter is moving out this weekend. I wish ...

  she didn't
  she wouldn't
  she doesn't
  she wasn't
18. Hurry up, we have ... time!

  few
  a few
  little
  a little
19. ... do you live?

  How
  When
  Where
  Why
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.