Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1.  Have you watched the weather     ? What will the weather be like tomorrow? 
2. At first I felt awkward, but soon I got used to ... "honey" by my father in law.

  being called
  calling
  call
  called
3.  Mike is really stubborn, it's not a good character      
4. It was a boring weekend. I ... anything interesting.

  didn't
  didn't do
  don't do
  haven't done
5. What ... yesterday at 7.00 p.m.?

  have you done
  did you do
  were you doing
  you did
6. How old are you, Mary?

  I have eighteen years old.
  I’m eighteen.
  I’ve eighteen.
  I’m eighteen years old.
  I'm eighteen years.
7. What would you say if I ... you to marry me?

  ask
  asked
  had asked
  will ask
8.  Mark had a car accident and he was     at the cemetery in London.  
9. I think that Mary ... for a walk. Her car is outside.

  could go
  can go
  could have gone
  may have gone
10. We had an argument and then he gave my company a bad ...

  popularity
  reputation
  name
  career
11. I really think it's about time we ... a flat of our own.

  rent
  rented
  have rented
  should rent
12. I didn’t notice the red light so I didn’t stop.

  If I notice the red light, I would stop.
  I will stop if I noticed the red light.
  I would have stopped had I noticed the red light.
  If I had noticed the red light, I would have stopped.
13. I live in London. Where … live?

  you
  are you
  do you
  you do
14. I don't feel well, I'm going ... home.

  to
  -
  in the
  to the
15. Jerry is ... good friend.

  so
  such
  such a
  so a
16. I don’t have enough money and I regret it.

  If only I had enough money.
  I wish I had had enough money.
  I wish I had enough money.
  If only I have more money.
17. Call me when you ... in London.

  are
  will be
  be
  were
18. ... is your birthday?

  What
  When
  Who
  How
19. Don't make me go out, I am ... tired.

  so
  such
  so a
  such a
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.