Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. I don’t feel ... in this dress.

  good
  well
  convenient
  the best
2. Unless ... me another chance, I won't let you go.

  do you give
  do you not give
  you don't give
  you give
3. Jeff offered ... to the station.

  that he drive me
  he will drive me
  to drive me
  driving me
4. I have a very serious problem. What ... ?

  I should do
  do I should do
  should I to do
  should I do
5. The ground is wet. It ... .

  had been raining
  rained
  was raining
  has been raining
6. I don’t have enough money and I regret it.

  If only I had enough money.
  I wish I had had enough money.
  I wish I had enough money.
  If only I have more money.
7. My mother is ... I am.

  twice older as
  twice as old as
  twice so old
  twice older
8. I ... that offer, I was completely broke.

  must have accepted
  must accept
  had to accept
  could accept
9. She is interested in art, that’s why she went to that exhibition.

  If she weren't interested in art, she wouldn't go to that exhibition.
  If she weren't interested in art, she wouldn't have gone to that exhibition.
  If she hadn't been interested in art, she wouldn't have gone to that exhibition.
  If she wasn't intersted in art, she wouldn't go to that exhibition.
10.  What you did was very rude. You should apologize     Mary.  
11. We have plenty of time. We ... hurry.

  don’t have to
  mustn’t
  need to
  shouldn’t
  haven't to
12. I hardly … go to cinema.

  ever
  often
  never
  sometimes
13.  The average number of years a person lives is called life      
14. ... do you do?

  How
  What
  Where
  When
15. I haven’t got much time, so I read very little.

  If I had more time, I will read more.
  Had I more time, I would read more.
  I would read more if I had more time.
  If I had had more time, I would have read more.
16.  The abbreviation ETA stands for      
17. Never again ... to Jim. He has hurt me so much.

  I'm going to talk
  I will talk
  I'm talking
  will I talk
18. ... since I last went to cinema.

  It was months
  It have been months
  It are months
  It has been months
19. What ... yesterday at 7 p.m.?

  were you doing
  you did
  did you do
  would you do
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.