Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. ... Janet realized that she had left her scarf in the car.

  Having entered the room
  Only after she had entered the room
  Hardly did she enter the room when
  When she entered the room
2. I like meeting ... my friends on Friday evenings.

  with
  on
  to
  -
3. You ... eat this soup if you don't like it.

  can't
  mustn't
  don't have to
  would
4.  The abbreviation AIDS stands for      
5. Is it your dog?

  No, he isn’t.
  No, this isn’t.
  No, isn’t it.
  No, it isn’t.
6.  The abbreviation NATO stands for      
7. Mark doesn’t speak English, that’s why he didn’t get that job.

  If Mark spoke English, he would get that job.
  If Mark had spoken English, he would get that job.
  If Mark hadn't spoken English, he would get that job.
  If Mark spoke English, he would have got that job.
8. Are you looking forward ... me again?

  to see
  seeing
  to seeing
  see
9. How long ... married to Tom?

  have you been
  are you
  have you been being
  are you being
10. I haven’t got much time, so I read very little.

  If I had more time, I will read more.
  Had I more time, I would read more.
  I would read more if I had more time.
  If I had had more time, I would have read more.
11. ... is your brother?

  How
  When
  Who
  Where
12. This dress doesn't go ... those shoes.

  with
  to
  along
  at
13. Is your brother an actor?

  Yes, he is.
  Yes, he’s.
  Yes, he does.
  Yes, is he.
14. She didn’t tell her husband and she regretted it.

  She wished she had told her husband.
  She wished she hadn't told her husband.
  She wishes she had told her husband.
  She wishes she hadn't told her husband.
15.  At first I was really interested, but I got really bored     the end of the lecture.  
16. She didn’t speak to him because she didn’t have time.

  She would have spoken to him if she had had time.
  If she had had time, she would have spoken to him.
  If she has time, she will speak to him.
  If she had had time, she would speak to him.
17. Mark and I met ... a train.

  in
  at
  on
  to
18. Somebody stole my bike yesterday.

  My bike had been stolen yesterday.
  My bike has been stolen yesterday.
  My bike was stolen yesterday.
  My bike stole yesterday.
19. You ... drink alcohol! You're not over 18!

  can't
  needn't
  mustn't
  don't have to
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.