Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. I can't stand it anymore! You ... about my looks!

  are always complaining
  always complain
  always are complaining
  always have complained
2. They speak French together, not English, so her English doesn’t improve.

  If the speak English, her English will improve.
  If they spoke English, her English would improve.
  If they had spoken English, her English would have improved.
  Had they spoken English, her English would have improved.
3. I don't have ... to buy this house.

  money enough
  enough much money
  enough money
  much enough money
4.  I can't find my ID! I think I     (LOSE) it. 
5. You ... drink alcohol! You're not over 18!

  can't
  needn't
  mustn't
  don't have to
6.  A: Have you seen Kyle? B: No, but I     (MEAN) to send him an email ever since I     (GET) back home. 
7. I have two brothers. One is a teacher and ... is a politician.

  the another
  the second
  the next
  the other
8. Somebody stole my bike yesterday.

  My bike had been stolen yesterday.
  My bike has been stolen yesterday.
  My bike was stolen yesterday.
  My bike stole yesterday.
9. How long ... married to Tom?

  have you been
  are you
  have you been being
  are you being
10. Mary is furious because she lost a lot of money.

  She wouldn't have been furious if she hadn't lost a lot of money.
  Had she lost a lot of money, she wouldn't be furious.
  She wouldn't be furious if she hadn't lost a lot of money.
  She wouldn't be furious if she didn't lose a lot of money.
11. ... do you live?

  where
  how
  when
  which
12. See you ... Monday!

  in
  on
  at
  to
13. I always ... to school by bus.

  drive
  go
  travel
  get
14. How old are you, Mary?

  I have eighteen years old.
  I’m eighteen.
  I’ve eighteen.
  I’m eighteen years old.
  I'm eighteen years.
15. I haven’t got much time, so I read very little.

  If I had more time, I will read more.
  Had I more time, I would read more.
  I would read more if I had more time.
  If I had had more time, I would have read more.
16. The moment ... I will tell him what I think of him.

  he will come
  we would come
  he comes
  he come
17. Can I ... a picture of you?

  make
  do
  take
18. Mark's mother is dead. She passed ... last week.

  away
  up
  out
  off
19. I'm sorry I left the party so early last night. I ... home.

  must have gone
  must go
  had to go
  have had to go
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.