Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. When I get a little money, I go ...

  to shop
  on shopping
  for shopping
  shopping
2.  My brother is a teacher, he     history. 
3. I always ... to school by bus.

  drive
  go
  travel
  get
4. We have plenty of time. We ... hurry.

  don’t have to
  mustn’t
  need to
  shouldn’t
  haven't to
5. I always have coffee ... breakfast.

  on
  in
  for
  at
6. Hurry up, we're running ... time.

  of
  from
  out of
  out from
7. I won’t ever give you any money.

  Never again will I give you any money.
  Never again I give you any money.
  Never again I will give you any money.
  Never again had I given you any money.
8. What is ... name?

  your brothers
  your brother’s
  you’re brother
  you’re brother’s
9. What ... tomorrow?

  do you do
  will you do
  are you doing
  you do
10. This temple was ... at the beginning of the 19th century.

  erected
  build
  built
  put
11. She is interested in art, that’s why she went to that exhibition.

  If she weren't interested in art, she wouldn't go to that exhibition.
  If she weren't interested in art, she wouldn't have gone to that exhibition.
  If she hadn't been interested in art, she wouldn't have gone to that exhibition.
  If she wasn't intersted in art, she wouldn't go to that exhibition.
12. I will help you. You can count ... me.

  on
  to
  at
  for
13. I will call you as soon as I ... home.

  will get
  get
  got
  have got
14. I have no idea what I did with my keys, but I guess I ... them in the car.

  could leave
  may have left
  may leave
  might be leaving
15. I suggest ... for a job in a newspaper.

  that you looked
  that you will look
  that you look
  you to look
16. Can I ... a picture of you?

  make
  do
  take
17. Is it true that Susan ... that dress by herself?

  sown
  sewed
  sowed
  sewn
18.  I often go to church     Sunday.  
19.  When they found the fugitive , he     (LIVE) in Los Angeles under a false name. 
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.