Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. Hello, Tom, this is my brother. … is Mark.

  He’s name
  His name
  Her name
  He names
2. Mildred told me that she ... abroad soon.

  will move
  would move
  moved
  has moved
3.  You think I don't love you? Honey, I'm mad     you! 
4. I don’t have enough money and I regret it.

  If only I had enough money.
  I wish I had had enough money.
  I wish I had enough money.
  If only I have more money.
5. It’s the first time I ... such a big spider!

  see
  have seen
  am seeing
  had seen
6. This glass is dirty. Can I have ..., please.

  an other one
  another one
  other
  the another
7.  The abbreviation UFO stands for      
8. Mary is furious because she lost a lot of money.

  She wouldn't have been furious if she hadn't lost a lot of money.
  Had she lost a lot of money, she wouldn't be furious.
  She wouldn't be furious if she hadn't lost a lot of money.
  She wouldn't be furious if she didn't lose a lot of money.
9. I'm afraid Mark isn't ... home at the moment.

  to
  at
  in
  on
10. Before I heard that he was safe I ... about him a lot.

  was worrying
  had been worrying
  had worried
  have worried
11. John and I got married last year. If John weren’t so handsome, I ... him.

  would not marry
  didn’t marry
  wouldn’t have married
  will marry
12. Jack, ... I met at the party last Saturday, is a lawyer.

  that
  which
  whose
  whom
13.  The abbreviation ETA stands for      
14. I wish I ... you when I was younger.

  met
  meet
  would have met
  had met
15. The price of petrol ... recently.

  rose
  raised
  has risen
  have raised
16. She failed the exam because she didn’t work for it.

  If she hadn't worked for it, she wouldn't have failed the exam.
  Had she worked for it, she wouldn't have failed the exam.
  She wouldn't fail the exam if she hadn't worked for it.
  Had she worked for it, she wouldn't fail the exam.
17. Mark and Emily live in a big … with a garden.

  house
  flat
  home
18. It's not true. He lied ...

  me again.
  to me again.
  again.
  with me again.
19. I think that our trip depends ... the weather now.

  from
  to
  at
  on
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.