Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. What is ... name?

  your brothers
  your brother’s
  you’re brother
  you’re brother’s
2. She failed the exam because she didn’t work for it.

  If she hadn't worked for it, she wouldn't have failed the exam.
  Had she worked for it, she wouldn't have failed the exam.
  She wouldn't fail the exam if she hadn't worked for it.
  Had she worked for it, she wouldn't fail the exam.
3. The phone is ringing. Can you ...?

  hung it up
  pick it up
  ring up
  show up
4. Mark doesn’t speak English, that’s why he didn’t get that job.

  If Mark spoke English, he would get that job.
  If Mark had spoken English, he would get that job.
  If Mark hadn't spoken English, he would get that job.
  If Mark spoke English, he would have got that job.
5. I'm thinking of having a ... year before going to university.

  loose
  free
  gap
  out
6.  Mike is really stubborn, it's not a good character      
7. I disagree ... your opinion on single parenting.

  on
  at
  with
  about
8. I'm having a party, but I'm afraid I have bought ... alcohol.

  too many
  too few
  too little
  not enough of
9.  I often go to church     Sunday.  
10. Fred is my father's brother, he's my ...

  cousin
  nephew
  uncle
  ankle
11.  The average number of years a person lives is called life      
12. I don’t take any exercise; that’s why I feel so bad.

  Had I taken any exercise, I wouldn't feel so bad.
  If I take any exercise, I wouldn't seel so bad.
  I wouldn't feel so bad if I took any exercise.
  Had I taken any exercise, I wouldn't have felt so bad.
13.  The abbreviation ETA stands for      
14. Can I ... a picture of you?

  make
  do
  take
15. Michale won the race and ... a new record.

  put
  sat
  gave
  set
16. Stop ... so much noise!

  to do
  to make
  doing
  making
17.  I     (TO BE) to Greece two times. 
18. I have a very serious problem. What ... ?

  I should do
  do I should do
  should I to do
  should I do
19. I think that crime deserves a … punishment.

  raw
  severe
  heavy
  dry
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.