Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1.  My son was born     the 13th     July     1990.  
2. It's your last chance. ... that you don't spoil it.

  Think
  Bother
  Regard
  Mind
3.  Miranda says she     (not feel) like     (dance) right now. 
4. I'm not used ... alone.

  to living
  to live
  to have lived
  to be living
5. People say that Mr. Fox is very rich.

  He is said to be rich.
  He is said to have been rich.
  He is said to being rich.
  He is said to having been rich.
6. What ... tomorrow?

  do you do
  will you do
  are you doing
  you do
7. I don't think I ... here before.

  was
  had been
  have been
  ever was
8.  What's the plural form of tooth?      
9. He was a good partner. We ... each other for ages.

  knew
  were knowing
  had known
  have known
10. ... since I last went to cinema.

  It was months
  It have been months
  It are months
  It has been months
11. I ... my homework so I can watch a movie now.

  finished
  had finished
  was finishing
  have finished
12. There ... students in my school.

  is many
  are much
  are many
  is much
13. Mark didn’t tell me about the party, that’s why I didn’t come.

  If Mark told me about the party, I would have come.
  Had Mark told me about the party, I would have come.
  If Mark had told me about the party, I would come.
  If Mark had told me about the party, I would have come.
14. I suggested ... to this offer as soon as possible.

  Marcy to reply
  replying by Marcy
  that Marcy reply
  to Marcy replying
15. I was born ... August.

  on
  at
  in
  to
16.  The abbreviation AIDS stands for      
17. It’s a formal party, you should wear ...

  a cap
  slippers
  a tie
  a vest
  a suit
18. She didn’t tell her husband and she regretted it.

  She wished she had told her husband.
  She wished she hadn't told her husband.
  She wishes she had told her husband.
  She wishes she hadn't told her husband.
19. A: 'Are you going to the washhouse?' B:'No, I ... to the washhouse'.

  was already
  'd already been
  've already been
  already have been
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.