Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. She didn’t tell her husband and she regretted it.

  She wished she had told her husband.
  She wished she hadn't told her husband.
  She wishes she had told her husband.
  She wishes she hadn't told her husband.
2. Can you ... me something to drink, please?

  get
  prepare
  do
  make
3. She is interested in art, that’s why she went to that exhibition.

  If she weren't interested in art, she wouldn't go to that exhibition.
  If she weren't interested in art, she wouldn't have gone to that exhibition.
  If she hadn't been interested in art, she wouldn't have gone to that exhibition.
  If she wasn't intersted in art, she wouldn't go to that exhibition.
4. ... , I would have died.

  If I had met him at that party
  If I meet him at that party
  If I met him at that party
  If I would meet him at that party
5. Have you got a car?

  Yes, I have.
  Yes, I’ve.
  Yes, I got
  Yes, have I got.
6. ... Janet realized that she had left her scarf in the car.

  Having entered the room
  Only after she had entered the room
  Hardly did she enter the room when
  When she entered the room
7. If she hadn’t stolen those jewels, ...

  she wouldn't be so scared now.
  she will not be scared.
  she wouldn't have had money to go to Florida.
  she hadn't been scared.
8. I don’t take any exercise; that’s why I feel so bad.

  Had I taken any exercise, I wouldn't feel so bad.
  If I take any exercise, I wouldn't seel so bad.
  I wouldn't feel so bad if I took any exercise.
  Had I taken any exercise, I wouldn't have felt so bad.
9. Mark and Emily live in a big … with a garden.

  house
  flat
  home
10.  The abbreviation AIDS stands for      
11. I have a very serious problem. What ... ?

  I should do
  do I should do
  should I to do
  should I do
12. As I ... lunch I ... my finger.

  prepared, cut
  was preparing, cutted
  was preparing, cut
  prepared, cut
13. I forgot to ... my bed in the morning.

  made
  do
  make
  have
14. I ... tv when I heard a scream in the garden.

  watched
  was watching
  have watched
  had watched
15. I am looking forward ... from you.

  to hear
  for hearing
  to hearing
  at hearing
16. ... not many people came to the party, we really had a great time.

  Although
  However
  Despite
  In spite of
17. I don’t have enough money and I regret it.

  If only I had enough money.
  I wish I had had enough money.
  I wish I had enough money.
  If only I have more money.
18.  Tell Laura I love her,     she call again.  
19. Mark doesn’t speak English, that’s why he didn’t get that job.

  If Mark spoke English, he would get that job.
  If Mark had spoken English, he would get that job.
  If Mark hadn't spoken English, he would get that job.
  If Mark spoke English, he would have got that job.
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.