Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. She failed the exam because she didn’t work for it.

  If she hadn't worked for it, she wouldn't have failed the exam.
  Had she worked for it, she wouldn't have failed the exam.
  She wouldn't fail the exam if she hadn't worked for it.
  Had she worked for it, she wouldn't fail the exam.
2. I'm having a party, but I'm afraid I have bought ... alcohol.

  too many
  too few
  too little
  not enough of
3.  I     (PLAY) the guitar a lot recently. 
4. Mark and Emily live in a big … with a garden.

  house
  flat
  home
5. I ... that offer, I was completely broke.

  must have accepted
  must accept
  had to accept
  could accept
6. I don't want to talk about my ..., but my success.

  failings
  failures
  falls
  falling
7. Mary is furious because she lost a lot of money.

  She wouldn't have been furious if she hadn't lost a lot of money.
  Had she lost a lot of money, she wouldn't be furious.
  She wouldn't be furious if she hadn't lost a lot of money.
  She wouldn't be furious if she didn't lose a lot of money.
8. She didn’t speak to him because she didn’t have time.

  She would have spoken to him if she had had time.
  If she had had time, she would have spoken to him.
  If she has time, she will speak to him.
  If she had had time, she would speak to him.
9. World War II broke ... in 1939.

  up
  in
  out
  down
10. She didn’t tell her husband and she regretted it.

  She wished she had told her husband.
  She wished she hadn't told her husband.
  She wishes she had told her husband.
  She wishes she hadn't told her husband.
11. I always have coffee ... breakfast.

  on
  in
  for
  at
12. When ... you last use a printer?

  have
  were
  had
  did
13. Mark called me and reminded ...

  that I take my passport with me.
  me to take my passport with me.
  taking my passport with me.
  having taken my passport with me.
14. At first I didn't like Mark, but after some time I made friends ... him.

  to
  on
  for
  with
15. This dress doesn't go ... those shoes.

  with
  to
  along
  at
16. Mark doesn’t speak English, that’s why he didn’t get that job.

  If Mark spoke English, he would get that job.
  If Mark had spoken English, he would get that job.
  If Mark hadn't spoken English, he would get that job.
  If Mark spoke English, he would have got that job.
17. I ... a bus to school.

  get
  give
  go
  take
18. She is interested in art, that’s why she went to that exhibition.

  If she weren't interested in art, she wouldn't go to that exhibition.
  If she weren't interested in art, she wouldn't have gone to that exhibition.
  If she hadn't been interested in art, she wouldn't have gone to that exhibition.
  If she wasn't intersted in art, she wouldn't go to that exhibition.
19. Are you still angry ... the party I went to last night?

  for
  about
  to
  on
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.