Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. You have to listen to the teacher and ... attention in class.

  pay
  give
  have
  buy
2. Mark's mother is dead. She passed ... last week.

  away
  up
  out
  off
3.  There was a storm yesterday and the lightning     my car.  
4.  How long     (LEARN) Japanese? 
5. Mark doesn’t speak English, that’s why he didn’t get that job.

  If Mark spoke English, he would get that job.
  If Mark had spoken English, he would get that job.
  If Mark hadn't spoken English, he would get that job.
  If Mark spoke English, he would have got that job.
6. My wife's father is my ...

  father in love
  father in low
  father in law
  father on law
7. If we pass the final test, ...

  we would have had a party.
  we would have a party.
  we will have a party.
  we had had a party.
8. John and I got married last year. If John weren’t so handsome, I ... him.

  would not marry
  didn’t marry
  wouldn’t have married
  will marry
9. I hardly … go to cinema.

  ever
  often
  never
  sometimes
10. She is interested in art, that’s why she went to that exhibition.

  If she weren't interested in art, she wouldn't go to that exhibition.
  If she weren't interested in art, she wouldn't have gone to that exhibition.
  If she hadn't been interested in art, she wouldn't have gone to that exhibition.
  If she wasn't intersted in art, she wouldn't go to that exhibition.
11.  My hands are tired with digging. Let's     it a day. 
12. It had been raining for over a month and then all the rivers ... their banks.

  overflowed
  overflew
  flew over
  flowed over
13.  The plural form of 'sheep' is      
14. ... Janet realized that she had left her scarf in the car.

  Having entered the room
  Only after she had entered the room
  Hardly did she enter the room when
  When she entered the room
15. Somebody stole my bike yesterday.

  My bike had been stolen yesterday.
  My bike has been stolen yesterday.
  My bike was stolen yesterday.
  My bike stole yesterday.
16. I don't enjoy ... in public.

  to be talked about
  being talked at
  being talked about
  to be talked for
17. Jane ... the most beautiful girl at school.

  it told to be
  is said that she is
  is considered to be
  is said
18. She didn’t tell her husband and she regretted it.

  She wished she had told her husband.
  She wished she hadn't told her husband.
  She wishes she had told her husband.
  She wishes she hadn't told her husband.
19. By next Friday, my uncle ... at my place for two weeks.

  will have been staying
  will be staying
  will stay
  will have been stayed
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.