Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. You are not here and I’d like you to be here.

  I wish you are here.
  I wish you were here.
  I wish you be here.
  I wish you had been here.
2. Mark has never been to the USA and ...

  so have I.
  nor have I.
  so did I.
  neither have I.
3. Is it your dog?

  No, he isn’t.
  No, this isn’t.
  No, isn’t it.
  No, it isn’t.
4. My mother is ... I am.

  twice older as
  twice as old as
  twice so old
  twice older
5. We have plenty of time. We ... hurry.

  don’t have to
  mustn’t
  need to
  shouldn’t
  haven't to
6. They speak French together, not English, so her English doesn’t improve.

  If the speak English, her English will improve.
  If they spoke English, her English would improve.
  If they had spoken English, her English would have improved.
  Had they spoken English, her English would have improved.
7. ... Janet realized that she had left her scarf in the car.

  Having entered the room
  Only after she had entered the room
  Hardly did she enter the room when
  When she entered the room
8. I think you will find his house easily, but take this map in case ...

  you don't.
  you won't.
  you haven't.
9. Have you got a car?

  Yes, I have.
  Yes, I’ve.
  Yes, I got
  Yes, have I got.
10. I haven’t got much time, so I read very little.

  If I had more time, I will read more.
  Had I more time, I would read more.
  I would read more if I had more time.
  If I had had more time, I would have read more.
11. Mary is furious because she lost a lot of money.

  She wouldn't have been furious if she hadn't lost a lot of money.
  Had she lost a lot of money, she wouldn't be furious.
  She wouldn't be furious if she hadn't lost a lot of money.
  She wouldn't be furious if she didn't lose a lot of money.
12. People say that Mr. Fox is very rich.

  He is said to be rich.
  He is said to have been rich.
  He is said to being rich.
  He is said to having been rich.
13.  The book was published     the beginning of the 20th century.  
14. Tom never listens to me. It’s impossible to get … to him.

  on
  into
  by
  through
15. Unless ... me another chance, I won't let you go.

  do you give
  do you not give
  you don't give
  you give
16. It’s good that I don’t have to work ... the weekends.

  on
  in
  at
  through
17. How do you get to school?

  By the bus.
  On the bus.
  On bus.
  By bus.
18. What is ... name?

  your brothers
  your brother’s
  you’re brother
  you’re brother’s
19. I disagree ... your opinion on single parenting.

  on
  at
  with
  about
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.