Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1.  There was a storm yesterday and the lightning     my car.  
2. I disagree ... your opinion on single parenting.

  on
  at
  with
  about
3. Last week her hair was dark and now it's red! She ... it.

  had changed
  has changed
  changed
  was changing
4. I didn’t notice the red light so I didn’t stop.

  If I notice the red light, I would stop.
  I will stop if I noticed the red light.
  I would have stopped had I noticed the red light.
  If I had noticed the red light, I would have stopped.
5. Can you ... me something to drink, please?

  get
  prepare
  do
  make
6. I don't have ... to buy this house.

  money enough
  enough much money
  enough money
  much enough money
7.  My hands are tired with digging. Let's     it a day. 
8. Tuesday,...,Thursday

  Wednesday
  Friday
  Sunday
  Monday
9. Where are you going ... holiday this year?

  to
  on
  in
  for
10. She didn’t tell her husband and she regretted it.

  She wished she had told her husband.
  She wished she hadn't told her husband.
  She wishes she had told her husband.
  She wishes she hadn't told her husband.
11. Kate ... that painting. She was abroad at that time.

  couldn't have stolen
  may not have stolen
  needn't have stolen
  can't steal
12. Do you live in London?

  Yes, I live.
  Yes, I do.
  Yes, I do live.
  I live.
13. Have you got a car?

  Yes, I have.
  Yes, I’ve.
  Yes, I got
  Yes, have I got.
14. I think that crime deserves a … punishment.

  raw
  severe
  heavy
  dry
15. Can I pay ... cash?

  by
  with
  in
  for
16.  I can't find my ID! I think I     (LOSE) it. 
17.  I often read a book     the evening.  
18. John and Mary are married. ... have two children.

  Them
  They
  Their
  Us
  Theirs
19.  The plural form of 'boy' is      
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.