Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1.  Have you watched the weather     ? What will the weather be like tomorrow? 
2. I can't drink this. I'm allergic ... coconuts.

  from
  at
  for
  to
3. Where are you going ... holiday this year?

  to
  on
  in
  for
4. Hello, Jenny. How do you do?

  Good, thank you.
  Well, thank you.
  How do you do.
  I do good.
5. I live in London. Where … live?

  you
  are you
  do you
  you do
6. I don’t take any exercise; that’s why I feel so bad.

  Had I taken any exercise, I wouldn't feel so bad.
  If I take any exercise, I wouldn't seel so bad.
  I wouldn't feel so bad if I took any exercise.
  Had I taken any exercise, I wouldn't have felt so bad.
7. Do you like ...?

  to shop
  shopping
  shop
  to shopping
8. Mike and Anne ... their homework at the moment.

  do
  are doing
  have done
  will do
9. Hardly ... when the teleohone rang.

  did I open the door
  had I opened the door
  I opened the door
  opened I the door
10. I don't eat ... very often.

  away
  on
  up
  out
11. Mark didn’t tell me about the party, that’s why I didn’t come.

  If Mark told me about the party, I would have come.
  Had Mark told me about the party, I would have come.
  If Mark had told me about the party, I would come.
  If Mark had told me about the party, I would have come.
12. Mary is furious because she lost a lot of money.

  She wouldn't have been furious if she hadn't lost a lot of money.
  Had she lost a lot of money, she wouldn't be furious.
  She wouldn't be furious if she hadn't lost a lot of money.
  She wouldn't be furious if she didn't lose a lot of money.
13.  The abbreviation NATO stands for      
14. ... home when you saw the accident?

  Have you driven
  Did you drive
  Have you been driving
  Were you driving
15. I ... my parents talking about a divorce.

  overheard
  heard over
  underheard
  heard
16. Do you live in London?

  Yes, I live.
  Yes, I do.
  Yes, I do live.
  I live.
17. Listen! Somebody ... the piano.

  is playing
  plays
  has played
  has been played
18. You look as if ... a ghost!

  you saw
  you see
  you have seen
  you had seen
19. They speak French together, not English, so her English doesn’t improve.

  If the speak English, her English will improve.
  If they spoke English, her English would improve.
  If they had spoken English, her English would have improved.
  Had they spoken English, her English would have improved.
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.