Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1.  The abbreviation AIDS stands for      
2.  The abbreviation EU stands for      
3. Mark seems ...in Janet for quite a long time.

  to be interested
  to have interested
  to have been interested
  to be interesting
4. I think they will cancel the match.

  I think the match would be canceled.
  I think the match will be canceled.
  I think the match have been canceled.
  I think the match had been canceled.
5.  When I phoned Lisa, she was worried because her boyfriend     (ARRIVE) home. 
6. Why did you scream so loud? I got really ...

  scared
  scary
  scare
  scaring
7. I don’t earn much, I have to get ... with what I have.

  on
  by
  at
  in
8.  My brother is a teacher, he     history. 
9. I will get my husband ... the porch at last.

  repair
  to have repaired
  to repair
  to repairing
10. ... of the girls in the class have long hair.

  Every
  Both
  Each
  All
11. Hurry up, we're running ... time.

  of
  from
  out of
  out from
12. I live in London. Where … live?

  you
  are you
  do you
  you do
13.  I often go to church     Sunday.  
14. Where … sister work?

  does your
  your
  do your
  is your
15. He was a good partner. We ... each other for ages.

  knew
  were knowing
  had known
  have known
16. I will help you. You can count ... me.

  on
  to
  at
  for
17. How long ... married to Tom?

  have you been
  are you
  have you been being
  are you being
18. Mary is furious because she lost a lot of money.

  She wouldn't have been furious if she hadn't lost a lot of money.
  Had she lost a lot of money, she wouldn't be furious.
  She wouldn't be furious if she hadn't lost a lot of money.
  She wouldn't be furious if she didn't lose a lot of money.
19.  The average number of years a person lives is called life      
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.