Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. Why did you scream so loud? I got really ...

  scared
  scary
  scare
  scaring
2. She failed the exam because she didn’t work for it.

  If she hadn't worked for it, she wouldn't have failed the exam.
  Had she worked for it, she wouldn't have failed the exam.
  She wouldn't fail the exam if she hadn't worked for it.
  Had she worked for it, she wouldn't fail the exam.
3. Do you like playing football?

  Yes, I like.
  Yes, I do like.
  Yes, I do.
  Yes, I’d like.
4. May's husband was seen ... another woman in the market place.

  to kiss
  kissing
  kiss
  to have kissed
5.  The plural form of 'boy' is      
6. I don't have anything against country music, but I ... play it so loud.

  would rather you not to
  had rather you wouldn't
  woud rather you had
  would rather you didn't
7. Jeff offered ... to the station.

  that he drive me
  he will drive me
  to drive me
  driving me
8. John and Mary are married. ... have two children.

  Them
  They
  Their
  Us
  Theirs
9. What are the ... costs of a small cafe?

  walking
  leading
  keeping
  running
10. Mary is furious because she lost a lot of money.

  She wouldn't have been furious if she hadn't lost a lot of money.
  Had she lost a lot of money, she wouldn't be furious.
  She wouldn't be furious if she hadn't lost a lot of money.
  She wouldn't be furious if she didn't lose a lot of money.
11. Can you ... guitar?

  play on
  play in
  play with
  play
12. Where … sister work?

  does your
  your
  do your
  is your
13. Have you ever … to England?

  been
  go
  be
  were
14.  My hands are tired with digging. Let's     it a day. 
15. Who ... at the party last Saturday?

  did you met
  do you meet
  did you meet
  have you met
16.  The abbreviation AIDS stands for      
17. She didn’t speak to him because she didn’t have time.

  She would have spoken to him if she had had time.
  If she had had time, she would have spoken to him.
  If she has time, she will speak to him.
  If she had had time, she would speak to him.
18. Do you live in London?

  Yes, I live.
  Yes, I do.
  Yes, I do live.
  I live.
19.  I     (DRIVE) for only half an hour when it started to rain heavily. 
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.