Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1.  I never have breakfast     the morning.  
2. I didn’t notice the red light so I didn’t stop.

  If I notice the red light, I would stop.
  I will stop if I noticed the red light.
  I would have stopped had I noticed the red light.
  If I had noticed the red light, I would have stopped.
3. He wouldn't have had a car accident if he ...

  didn't drink so much then.
  hadn't drunk so much.
  wouldn't drunk so much.
  won't drink so much.
4.  I was tired because I'd     (PLAY) soccer all morning. 
5. She failed the exam because she didn’t work for it.

  If she hadn't worked for it, she wouldn't have failed the exam.
  Had she worked for it, she wouldn't have failed the exam.
  She wouldn't fail the exam if she hadn't worked for it.
  Had she worked for it, she wouldn't fail the exam.
6. Do you like ...?

  to shop
  shopping
  shop
  to shopping
7. Never ... so tired!

  I was
  I have been
  I had been
  have I been
8. I'm really tired ... you complaining.

  with
  about
  from
  for
9. I don’t earn much, I have to get ... with what I have.

  on
  by
  at
  in
10.  I     (PLAY) the guitar a lot recently. 
11. Mark doesn’t speak English, that’s why he didn’t get that job.

  If Mark spoke English, he would get that job.
  If Mark had spoken English, he would get that job.
  If Mark hadn't spoken English, he would get that job.
  If Mark spoke English, he would have got that job.
12. ... your brother’s name?

  What's
  What has
  What is
  What
13. What ... tomorrow?

  do you do
  will you do
  are you doing
  you do
14. Can you ... me something to drink, please?

  get
  prepare
  do
  make
15. I'm busy, I wish you ... disturbing me!

  stopped
  would stop
  had stopped
  stop
16.  The average number of years a person lives is called life      
17.  My hands are tired with digging. Let's     it a day. 
18. She didn’t speak to him because she didn’t have time.

  She would have spoken to him if she had had time.
  If she had had time, she would have spoken to him.
  If she has time, she will speak to him.
  If she had had time, she would speak to him.
19. ... is your birthday?

  What
  When
  Who
  How
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.