Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. It's your last chance. ... that you don't spoil it.

  Think
  Bother
  Regard
  Mind
2. ... since I last went to cinema.

  It was months
  It have been months
  It are months
  It has been months
3. You have to listen to the teacher and ... attention in class.

  pay
  give
  have
  buy
4. The phone is ringing. Can you ...?

  hung it up
  pick it up
  ring up
  show up
5. What is ... name?

  your brothers
  your brother’s
  you’re brother
  you’re brother’s
6.  You will need a     to open the bottle of wine.  
7. She is interested in art, that’s why she went to that exhibition.

  If she weren't interested in art, she wouldn't go to that exhibition.
  If she weren't interested in art, she wouldn't have gone to that exhibition.
  If she hadn't been interested in art, she wouldn't have gone to that exhibition.
  If she wasn't intersted in art, she wouldn't go to that exhibition.
8. I don’t take any exercise; that’s why I feel so bad.

  Had I taken any exercise, I wouldn't feel so bad.
  If I take any exercise, I wouldn't seel so bad.
  I wouldn't feel so bad if I took any exercise.
  Had I taken any exercise, I wouldn't have felt so bad.
9. Jack has been fired, but it is ... surprise, he is lazy.

  neither
  none
  no
  any
10. I think that crime deserves a … punishment.

  raw
  severe
  heavy
  dry
11. ... Janet realized that she had left her scarf in the car.

  Having entered the room
  Only after she had entered the room
  Hardly did she enter the room when
  When she entered the room
12. I can't stand it anymore! You ... about my looks!

  are always complaining
  always complain
  always are complaining
  always have complained
13. If we pass the final test, ...

  we would have had a party.
  we would have a party.
  we will have a party.
  we had had a party.
14. How much milk do we have? – Not much, just ...

  a few
  few
  little
  a little
15.  I'm not really keen     country music.  
16. My wife's father is my ...

  father in love
  father in low
  father in law
  father on law
17.  I     (PLAY) the guitar a lot recently. 
18.  I promised to finish it by tomorrow. I'm     out of time.  
19.  I     (KNOW) Lisa for only two months before I asked her to marry me. 
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.