Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. I'm thirsty. Can I have ... cup of coffee, please.

  another one
  another
  the other
  the another
2.  The abbreviation ETA stands for      
3. I ... before the got hit by a car.

  had been travelling
  was travelling
  used to
  had used to
4. Hurry up, we're running ... time.

  of
  from
  out of
  out from
5. She is interested in art, that’s why she went to that exhibition.

  If she weren't interested in art, she wouldn't go to that exhibition.
  If she weren't interested in art, she wouldn't have gone to that exhibition.
  If she hadn't been interested in art, she wouldn't have gone to that exhibition.
  If she wasn't intersted in art, she wouldn't go to that exhibition.
6. Mike and Anne ... their homework at the moment.

  do
  are doing
  have done
  will do
7. She didn’t speak to him because she didn’t have time.

  She would have spoken to him if she had had time.
  If she had had time, she would have spoken to him.
  If she has time, she will speak to him.
  If she had had time, she would speak to him.
8. I think that crime deserves a … punishment.

  raw
  severe
  heavy
  dry
9. I forgot to ... my bed in the morning.

  made
  do
  make
  have
10.  She had     (LEARN) to drive for three years but she still didn't get her driving licence. 
11. Mark and Emily live in a big … with a garden.

  house
  flat
  home
12. Listen! Somebody ... the piano.

  is playing
  plays
  has played
  has been played
13.  She was out of breath. She     (RUN). 
14.  I often go to work     car.  
15. I usually get ... at 8.00 a.m.

  up
  on
  in
  away
16. ... is your son? – He’s at school.

  Which
  When
  Where
  Who
17. Thank you for the flowers, they're beautiful, but you really ...

  didn't have to buy them.
  needn't have buy them.
  needn't have bought them.
  didn't need to buy them.
18. ... Janet realized that she had left her scarf in the car.

  Having entered the room
  Only after she had entered the room
  Hardly did she enter the room when
  When she entered the room
19. You impressed me! I think I’ve been ... your abilities recently.

  overseeing
  undergoing
  underprotecting
  underestimating
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.