Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. Mary is furious because she lost a lot of money.

  She wouldn't have been furious if she hadn't lost a lot of money.
  Had she lost a lot of money, she wouldn't be furious.
  She wouldn't be furious if she hadn't lost a lot of money.
  She wouldn't be furious if she didn't lose a lot of money.
2. The lake is 8 metres …

  high
  short
  along
  deep
3.  It was 8.00 o'clock when we arrived     London.  
4. I have a very serious problem. What ... ?

  I should do
  do I should do
  should I to do
  should I do
5. I can't decide for you, it's ...to you.

  on
  up
  in
  down
6. I always have coffee ... breakfast.

  on
  in
  for
  at
7. My parents are on holiday. They ... India.

  'd gone to
  were in
  've gone to
  are in
8.  I     (DO) the dishes. I've got only two more pots to do. 
9.  My hands are tired with digging. Let's     it a day. 
10.  Mary is always late, she never comes     time.  
11.  I was tired because I'd     (PLAY) soccer all morning. 
12. How did you spend the weekend? – I went …

  to swim
  for swimming
  swimming
  on swimming
13.  The plural form of 'boy' is      
14. I don’t take any exercise; that’s why I feel so bad.

  Had I taken any exercise, I wouldn't feel so bad.
  If I take any exercise, I wouldn't seel so bad.
  I wouldn't feel so bad if I took any exercise.
  Had I taken any exercise, I wouldn't have felt so bad.
15. Do you work ... Saturdays?

  in
  at
  during
  on
16. I usually get ... at 8.00 a.m.

  up
  on
  in
  away
17. Hardly ... when the teleohone rang.

  did I open the door
  had I opened the door
  I opened the door
  opened I the door
18.  I was just joking! Don't take it too     (PERSON). 
19. You ... eat this soup if you don't like it.

  can't
  mustn't
  don't have to
  would
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.