Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. I haven’t got much time, so I read very little.

  If I had more time, I will read more.
  Had I more time, I would read more.
  I would read more if I had more time.
  If I had had more time, I would have read more.
2. Can I pay ... cash?

  by
  with
  in
  for
3. I will do anything you ask me to but ...

  leave you
  leaving you
  left you
  of leaving you
4. My wife's father is my ...

  father in love
  father in low
  father in law
  father on law
5. She didn’t tell her husband and she regretted it.

  She wished she had told her husband.
  She wished she hadn't told her husband.
  She wishes she had told her husband.
  She wishes she hadn't told her husband.
6.  The abbreviations ATM stands for      
7.  The grass was wet. It     raining. 
8. How do you get to school?

  By the bus.
  On the bus.
  On bus.
  By bus.
9. You look pale. Aren't you going to pass ...?

  off
  out
  up
  into
10. I'm thirsty. Can I have ... cup of coffee, please.

  another one
  another
  the other
  the another
11. Can you ... me something to drink, please?

  get
  prepare
  do
  make
12. What is Barcelona famous ...?

  with
  from
  for
  of
13. They speak French together, not English, so her English doesn’t improve.

  If the speak English, her English will improve.
  If they spoke English, her English would improve.
  If they had spoken English, her English would have improved.
  Had they spoken English, her English would have improved.
14. It's ages since ...

  I last saw you.
  I haven't seen you.
  I have seen you.
  I had seen you.
15. We ... each other for years and I know Mike is a very modest person.

  have been knowing
  had known
  knew
  have known
16. Where … sister work?

  does your
  your
  do your
  is your
17. Emily is my mother’s sister. She’s my ...

  cousin
  aunt
  niece
  nephew
18. I will never get used to ... so early.

  get up
  got up
  have got up
  getting up
19. My car is so dirty, I need to ...

  have washed it.
  have it washed.
  get wash it.
  get washing it.
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.