Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. I was late yesterday and my mother was angry ... me.

  for
  on
  with
  to
2. I think that crime deserves a … punishment.

  raw
  severe
  heavy
  dry
3. When George arrived, Sam ... on her coat.

  put
  putted
  had put
  have put
4. People say that Mr. Fox is very rich.

  He is said to be rich.
  He is said to have been rich.
  He is said to being rich.
  He is said to having been rich.
5.  The abbreviation VAT stands for      
6.  I often go to church     Sunday.  
7.  The average number of years a person lives is called life      
8. Mary has fallen in love ... her English teacher.

  with
  to
  for
  from
9. You will never learn French ... you pay more attention in class.

  unless
  if
  in case
  although
10. I'm so sorry, please accept my ...

  apologize
  apology
  apologetic
  apologized
11. I don’t earn much, I have to get ... with what I have.

  on
  by
  at
  in
12. Who ... at the party last Saturday?

  did you met
  do you meet
  did you meet
  have you met
13. There is no need ... We have plenty of time.

  to hurry up
  hurrying up
  hurrying
  to have hurried up
14.  Please     me to take my passport with me. I'm so absent minded.  
15. Mike ... economy for five years.

  was studying
  has been studying
  had been studying
  had studied
16.  At first I was really interested, but I got really bored     the end of the lecture.  
17. I don’t feel ... in this dress.

  good
  well
  convenient
  the best
18. Emily is my mother’s sister. She’s my ...

  cousin
  aunt
  niece
  nephew
19. Is it true that Susan ... that dress by herself?

  sown
  sewed
  sowed
  sewn
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.