Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. I'm sorry I left the party so early last night. I ... home.

  must have gone
  must go
  had to go
  have had to go
2. I didn’t notice the red light so I didn’t stop.

  If I notice the red light, I would stop.
  I will stop if I noticed the red light.
  I would have stopped had I noticed the red light.
  If I had noticed the red light, I would have stopped.
3. There ... students in my school.

  is many
  are much
  are many
  is much
4. She didn’t tell her husband and she regretted it.

  She wished she had told her husband.
  She wished she hadn't told her husband.
  She wishes she had told her husband.
  She wishes she hadn't told her husband.
5. My parents got ... in 1989.

  marriage
  marry
  married
  merry
6. You can't use the computer now, it ...now.

  is fixing
  is being fixed
  has been fixed
  has fixed
7.  We took a taxi but we arrived too late     the airport. 
8. You will fail the exam if you ...

  not study
  don’t study
  will not study
  would not
9. It’s good that I don’t have to work ... the weekends.

  on
  in
  at
  through
10. I can’t find my keys. I’m sure I had them in my bag. I … them.

  must lost
  must lose
  must have lost
  must to have lost
11. What’s your job? I’m ...

  a teacher
  teacher
  the teacher
  an teacher
12. They speak French together, not English, so her English doesn’t improve.

  If the speak English, her English will improve.
  If they spoke English, her English would improve.
  If they had spoken English, her English would have improved.
  Had they spoken English, her English would have improved.
13. I don't have ... to buy this house.

  money enough
  enough much money
  enough money
  much enough money
14. Have you got a car?

  Yes, I have.
  Yes, I’ve.
  Yes, I got
  Yes, have I got.
15. Kate ... that painting. She was abroad at that time.

  couldn't have stolen
  may not have stolen
  needn't have stolen
  can't steal
16. My sister loves chocolate and ...

  so I.
  so I too.
  so do I.
  I love so.
17. ... is your son? – He’s at school.

  Which
  When
  Where
  Who
18. Can you ... me something to drink, please?

  get
  prepare
  do
  make
19. I object ... like this.

  to being treated
  being treated
  to be treated
  be treated
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.