Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. You look pale. Aren't you going to pass ...?

  off
  out
  up
  into
2. Mark didn’t tell me about the party, that’s why I didn’t come.

  If Mark told me about the party, I would have come.
  Had Mark told me about the party, I would have come.
  If Mark had told me about the party, I would come.
  If Mark had told me about the party, I would have come.
3. I don't enjoy ... in public.

  to be talked about
  being talked at
  being talked about
  to be talked for
4. I haven’t got much time, so I read very little.

  If I had more time, I will read more.
  Had I more time, I would read more.
  I would read more if I had more time.
  If I had had more time, I would have read more.
5. I think that crime deserves a … punishment.

  raw
  severe
  heavy
  dry
6. Tim is not happy about the fact that his wife earns ... he does.

  three times more than
  three times as
  three times as much as
  three times as more as
7. We'd better wait for her, ...?

  did we
  hadn't we
  wouldn't we
  had we
8. There ... students in my school.

  is many
  are much
  are many
  is much
9. I didn’t notice the red light so I didn’t stop.

  If I notice the red light, I would stop.
  I will stop if I noticed the red light.
  I would have stopped had I noticed the red light.
  If I had noticed the red light, I would have stopped.
10.  The abbreviations ATM stands for      
11. It’s a formal party, you should wear ...

  a cap
  slippers
  a tie
  a vest
  a suit
12. ... is your birthday?

  What
  When
  Who
  How
13. I will work very hard and do ..., I promise.

  my the best
  my best
  all the best
  all of best
14. Can you stop ... to me like that?!

  talk
  having talked
  to talk
  talking
15. I live in London. Where … live?

  you
  are you
  do you
  you do
16. She is interested in art, that’s why she went to that exhibition.

  If she weren't interested in art, she wouldn't go to that exhibition.
  If she weren't interested in art, she wouldn't have gone to that exhibition.
  If she hadn't been interested in art, she wouldn't have gone to that exhibition.
  If she wasn't intersted in art, she wouldn't go to that exhibition.
17. They speak French together, not English, so her English doesn’t improve.

  If the speak English, her English will improve.
  If they spoke English, her English would improve.
  If they had spoken English, her English would have improved.
  Had they spoken English, her English would have improved.
18. Do you work ... Saturdays?

  in
  at
  during
  on
19. Hello, Tom, this is my brother. … is Mark.

  He’s name
  His name
  Her name
  He names
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.