Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1.  The abbreviation ETA stands for      
2. While we ... my boyfriend suddenly ... off! He was jealous I think.

  chatted, walk
  was chatting, walked
  chatted, was walking
  were chatting, walked
3. I think that crime deserves a … punishment.

  raw
  severe
  heavy
  dry
4. ... since I last went to cinema.

  It was months
  It have been months
  It are months
  It has been months
5. I was born ... August.

  on
  at
  in
  to
6.  Have you watched the weather     ? What will the weather be like tomorrow? 
7. I was watching tv when suddenly I ... a strange noise in the garden.

  heard
  was hearing
  have heard
  had heard
8.  Mary is getting fatter and fatter. She has put on     again recently.  
9.  At the time the school closed down, my mom     (TEACH) there for fourteen years. 
10.  My hands are tired with digging. Let's     it a day. 
11.  Can you give me one     why I should lend you the money? 
12. Mark doesn’t speak English, that’s why he didn’t get that job.

  If Mark spoke English, he would get that job.
  If Mark had spoken English, he would get that job.
  If Mark hadn't spoken English, he would get that job.
  If Mark spoke English, he would have got that job.
13.  Janis is crazy     Elvis Presley and his music.  
14. Hardly ... when the teleohone rang.

  did I open the door
  had I opened the door
  I opened the door
  opened I the door
15. If you could be invisible for just one day, what ...?

  will you do
  would you do
  had you done
  would you have done
16. Is your brother an actor?

  Yes, he is.
  Yes, he’s.
  Yes, he does.
  Yes, is he.
17. Have you got a car?

  Yes, I have.
  Yes, I’ve.
  Yes, I got
  Yes, have I got.
18.  Can we meet     Monday morning?  
19. Jeff offered ... to the station.

  that he drive me
  he will drive me
  to drive me
  driving me
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.