Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. I live in London. Where … live?

  you
  are you
  do you
  you do
2.  The plural form of 'child' is      
3. I'm the luckiest person in the world, ...?

  am I
  aren't I
  don't I
  do I
4. I hardly … go to cinema.

  ever
  often
  never
  sometimes
5. ... Janet realized that she had left her scarf in the car.

  Having entered the room
  Only after she had entered the room
  Hardly did she enter the room when
  When she entered the room
6.  I     (KNOW) Lisa for only two months before I asked her to marry me. 
7.  What you did was very rude. You should apologize     Mary.  
8. I ... a lot but now I don't anymore.

  used to smoke
  was smoking
  was used to smoke
  will smoke
9. I think that Mary ... for a walk. Her car is outside.

  could go
  can go
  could have gone
  may have gone
10. I don’t take any exercise; that’s why I feel so bad.

  Had I taken any exercise, I wouldn't feel so bad.
  If I take any exercise, I wouldn't seel so bad.
  I wouldn't feel so bad if I took any exercise.
  Had I taken any exercise, I wouldn't have felt so bad.
11. They speak French together, not English, so her English doesn’t improve.

  If the speak English, her English will improve.
  If they spoke English, her English would improve.
  If they had spoken English, her English would have improved.
  Had they spoken English, her English would have improved.
12. ... of the girls in the class have long hair.

  Every
  Both
  Each
  All
13. My parents don't allow me ...

  going to concerts.
  to going to concerts.
  to go to concerts.
  having gone to concerts.
14.  The abbreviation AIDS stands for      
15.  Mike is really stubborn, it's not a good character      
16. You are out of breath, ...?

  are you running
  have you run
  did you run
  have you been running
17. Before I met you I ... three times.

  was married
  have been married
  got married
  had been married
18. I can't help ... so lonely on St. Valentine's Day.

  to feel
  I feel
  to feeling
  feeling
19.  I left my umbrella     the bus.  
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.