Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. Somebody stole my bike yesterday.

  My bike had been stolen yesterday.
  My bike has been stolen yesterday.
  My bike was stolen yesterday.
  My bike stole yesterday.
2.  The abbreviation ETA stands for      
3. If Jack … richer, he would have bought a Ferrari.

  hadn’t been
  is
  would have been
  had been
4.  Have you watched the weather     ? What will the weather be like tomorrow? 
5. She didn’t speak to him because she didn’t have time.

  She would have spoken to him if she had had time.
  If she had had time, she would have spoken to him.
  If she has time, she will speak to him.
  If she had had time, she would speak to him.
6. I don't eat ... very often.

  away
  on
  up
  out
7. I hate answering the telephone! You won’t make me ...

  do it.
  to do it.
  doing it.
  did it.
8. Where are you going ... holiday this year?

  to
  on
  in
  for
9. Have you got a car?

  Yes, I have.
  Yes, I’ve.
  Yes, I got
  Yes, have I got.
10. I didn’t notice the red light so I didn’t stop.

  If I notice the red light, I would stop.
  I will stop if I noticed the red light.
  I would have stopped had I noticed the red light.
  If I had noticed the red light, I would have stopped.
11. She is interested in art, that’s why she went to that exhibition.

  If she weren't interested in art, she wouldn't go to that exhibition.
  If she weren't interested in art, she wouldn't have gone to that exhibition.
  If she hadn't been interested in art, she wouldn't have gone to that exhibition.
  If she wasn't intersted in art, she wouldn't go to that exhibition.
12. How do you get to school?

  By the bus.
  On the bus.
  On bus.
  By bus.
13. I don’t take any exercise; that’s why I feel so bad.

  Had I taken any exercise, I wouldn't feel so bad.
  If I take any exercise, I wouldn't seel so bad.
  I wouldn't feel so bad if I took any exercise.
  Had I taken any exercise, I wouldn't have felt so bad.
14. I was born ... the 18th of December.

  in
  at
  to
  on
15. Can I … a photograph of you?

  do
  make
  take
  create
16. Never ... so tired!

  I was
  I have been
  I had been
  have I been
17. I don’t have enough money and I regret it.

  If only I had enough money.
  I wish I had had enough money.
  I wish I had enough money.
  If only I have more money.
18. I haven’t got much time, so I read very little.

  If I had more time, I will read more.
  Had I more time, I would read more.
  I would read more if I had more time.
  If I had had more time, I would have read more.
19. May's husband was seen ... another woman in the market place.

  to kiss
  kissing
  kiss
  to have kissed
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.