Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. Never again ... to Jim. He has hurt me so much.

  I'm going to talk
  I will talk
  I'm talking
  will I talk
2.  Joe's grandfather     (QUIT) smoking two years ago. He     (SMOKE) since 1935! 
3. I think that crime deserves a … punishment.

  raw
  severe
  heavy
  dry
4. My parents are on holiday. They ... India.

  'd gone to
  were in
  've gone to
  are in
5.  The abbreviation "@" is pronounced      
6. Can I ... a picture of you?

  make
  do
  take
7. I will do anything you ask me to but ...

  leave you
  leaving you
  left you
  of leaving you
8. I don’t take any exercise; that’s why I feel so bad.

  Had I taken any exercise, I wouldn't feel so bad.
  If I take any exercise, I wouldn't seel so bad.
  I wouldn't feel so bad if I took any exercise.
  Had I taken any exercise, I wouldn't have felt so bad.
9.  She     (BREAK) her leg and now she is wearing a plaster. 
10. She didn’t speak to him because she didn’t have time.

  She would have spoken to him if she had had time.
  If she had had time, she would have spoken to him.
  If she has time, she will speak to him.
  If she had had time, she would speak to him.
11. By the time I got promoted I ... for five years.

  had worked here
  have worked here
  have been working here
  had been working here
12. She is so rich, she ... so much anymore.

  mustn't work
  doesn't need to work
  doesn't need working
  needn't to work
13.  She had     (LEARN) to drive for three years but she still didn't get her driving licence. 
14. ... how hard I try, it never seems to be enough for him.

  However
  Although
  Nevertheless
  No matter
15. I attended an interview yesterday and they asked me why ... that job.

  did I want
  I wanted
  had I wanted
  I want
16. You have to be as quiet as ..., or you'll wake my flatmate up.

  an eel
  a mouse
  a horse
  a ladybug
17.  The abbreviation AIDS stands for      
18.  The abbreviation ETA stands for      
19. I don’t have enough money and I regret it.

  If only I had enough money.
  I wish I had had enough money.
  I wish I had enough money.
  If only I have more money.
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.