Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. I have to believe him. He has never lied to me ...

  this far
  as far
  so far
  by far
2. He said he was single, but it turns out that he's married. He lied ...

  me
  to me
  about me
  with me
3. It’s good that I don’t have to work ... the weekends.

  on
  in
  at
  through
4.  Janis is crazy     Elvis Presley and his music.  
5.  The abbreviation ETA stands for      
6. ... is your brother?

  How
  When
  Who
  Where
7. Can you lend me 20zł? I will give it ... tomorrow.

  off
  back
  away
  out
8. They speak French together, not English, so her English doesn’t improve.

  If the speak English, her English will improve.
  If they spoke English, her English would improve.
  If they had spoken English, her English would have improved.
  Had they spoken English, her English would have improved.
9.  My hands are tired with digging. Let's     it a day. 
10. I don’t take any exercise; that’s why I feel so bad.

  Had I taken any exercise, I wouldn't feel so bad.
  If I take any exercise, I wouldn't seel so bad.
  I wouldn't feel so bad if I took any exercise.
  Had I taken any exercise, I wouldn't have felt so bad.
11. Mary is furious because she lost a lot of money.

  She wouldn't have been furious if she hadn't lost a lot of money.
  Had she lost a lot of money, she wouldn't be furious.
  She wouldn't be furious if she hadn't lost a lot of money.
  She wouldn't be furious if she didn't lose a lot of money.
12. I don't feel well, I'm going ... home.

  to
  -
  in the
  to the
13.  The soup was cold and the salad was not fresh, so I     to the waiter.  
14. I hardly … go to cinema.

  ever
  often
  never
  sometimes
15. I live in London. Where … live?

  you
  are you
  do you
  you do
16. This glass is dirty. Can I have ..., please.

  an other one
  another one
  other
  the another
17. I suggest ... for a job in a newspaper.

  that you looked
  that you will look
  that you look
  you to look
18. Only very rich people can afford ... a house like that.

  buy
  to buy
  for buy
  on buy
19. I saw Mark last weekend. He ... from three years in Uruguay.

  had arrived
  had just arrived
  has just arrived
  arrived
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.