Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. I was born ... August.

  on
  at
  in
  to
2.  When I phoned Lisa, she was worried because her boyfriend     (ARRIVE) home. 
3. Mary is furious because she lost a lot of money.

  She wouldn't have been furious if she hadn't lost a lot of money.
  Had she lost a lot of money, she wouldn't be furious.
  She wouldn't be furious if she hadn't lost a lot of money.
  She wouldn't be furious if she didn't lose a lot of money.
4. Mark and Emily live in a big … with a garden.

  house
  flat
  home
5. Do you know that man ... wife had an accident yesterday?

  who
  whom
  whose
  that
6. ... is your son? – He’s at school.

  Which
  When
  Where
  Who
7. ... how hard I try, it never seems to be enough for him.

  However
  Although
  Nevertheless
  No matter
8. I have no idea what I did with my keys, but I guess I ... them in the car.

  could leave
  may have left
  may leave
  might be leaving
9. She didn’t speak to him because she didn’t have time.

  She would have spoken to him if she had had time.
  If she had had time, she would have spoken to him.
  If she has time, she will speak to him.
  If she had had time, she would speak to him.
10. They speak French together, not English, so her English doesn’t improve.

  If the speak English, her English will improve.
  If they spoke English, her English would improve.
  If they had spoken English, her English would have improved.
  Had they spoken English, her English would have improved.
11.  The average number of years a person lives is called life      
12. By Christmas I ... here for 3 years.

  will work
  will have been working
  will be working
  am going to work
13. I had a party and I invited 10 people, but ... of them came.

  nobody
  neither
  none
  either
14. The sun rose at 5.00 a.m. and ... at 11.00 p.m. today.

  sat
  had sat
  set
  had set
15.  My hands are tired with digging. Let's     it a day. 
16. She didn’t tell her husband and she regretted it.

  She wished she had told her husband.
  She wished she hadn't told her husband.
  She wishes she had told her husband.
  She wishes she hadn't told her husband.
17. If Jack … richer, he would have bought a Ferrari.

  hadn’t been
  is
  would have been
  had been
18. It's ... for me to remember.

  too many informations
  too much informations
  too much information
  too many an information
19. Hello, Jenny. How do you do?

  Good, thank you.
  Well, thank you.
  How do you do.
  I do good.
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.