Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. Since when ... in touch with your girlfriend?

  didn't you be
  you haven't been
  hadn't you been
  haven't you been
2. I'm afraid Mark isn't ... home at the moment.

  to
  at
  in
  on
3. I hate answering the telephone! You won’t make me ...

  do it.
  to do it.
  doing it.
  did it.
4. I am looking forward ... from you.

  to hear
  for hearing
  to hearing
  at hearing
5.  The plural form of 'criterium' is      
6. Have you got a car?

  Yes, I have.
  Yes, I’ve.
  Yes, I got
  Yes, have I got.
7. She didn’t speak to him because she didn’t have time.

  She would have spoken to him if she had had time.
  If she had had time, she would have spoken to him.
  If she has time, she will speak to him.
  If she had had time, she would speak to him.
8. ... is your brother?

  How
  When
  Who
  Where
9. John and Mary are married. ... have two children.

  Them
  They
  Their
  Us
  Theirs
10. I'm reading a great book ... author I can't remember.

  which
  who
  whose
  whom
11. I think I ... with him when he cheated on me for the first time.

  should broke up
  should have broken up
  should be breaking up
  should break up
12. The lake is 8 metres …

  high
  short
  along
  deep
13. Have you ever … to England?

  been
  go
  be
  were
14. She failed the exam because she didn’t work for it.

  If she hadn't worked for it, she wouldn't have failed the exam.
  Had she worked for it, she wouldn't have failed the exam.
  She wouldn't fail the exam if she hadn't worked for it.
  Had she worked for it, she wouldn't fail the exam.
15. If she doesn’t quit smoking,

  she will get lung cancer.
  she would get lung cancer.
  she would have got lung cancer.
  she will have had lung cancer.
16. Hardly ... when the teleohone rang.

  did I open the door
  had I opened the door
  I opened the door
  opened I the door
17. Mark and Emily live in a big … with a garden.

  house
  flat
  home
18.  Mike is really stubborn, it's not a good character      
19. My mother is ... I am.

  twice older as
  twice as old as
  twice so old
  twice older
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.