Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Test oceniający Twój poziom znajomości języka angielskiego

Ten test oceni Twój poziom znajomości języka angielskiego. Składa się z 80 pytań, które zostały wybrane losowo po 20 ze wszystkich czterech poziomów. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o Twoim poziomie znajomości jezyka angielskiego oraz sposób, w jaki liczone są punkty.

Strona: 1 z 4
1. How much milk do we have? – Not much, just ...

  a few
  few
  little
  a little
2.  We've been married for 5 years, tommorrow is our wedding      
3. I think that crime deserves a … punishment.

  raw
  severe
  heavy
  dry
4. I haven’t got much time, so I read very little.

  If I had more time, I will read more.
  Had I more time, I would read more.
  I would read more if I had more time.
  If I had had more time, I would have read more.
5. Hello, Tom, this is my brother. … is Mark.

  He’s name
  His name
  Her name
  He names
6. She didn’t speak to him because she didn’t have time.

  She would have spoken to him if she had had time.
  If she had had time, she would have spoken to him.
  If she has time, she will speak to him.
  If she had had time, she would speak to him.
7. She is interested in art, that’s why she went to that exhibition.

  If she weren't interested in art, she wouldn't go to that exhibition.
  If she weren't interested in art, she wouldn't have gone to that exhibition.
  If she hadn't been interested in art, she wouldn't have gone to that exhibition.
  If she wasn't intersted in art, she wouldn't go to that exhibition.
8. I don't have anything against country music, but I ... play it so loud.

  would rather you not to
  had rather you wouldn't
  woud rather you had
  would rather you didn't
9.  My brother is a teacher, he     history. 
10. Hello, Jenny. How do you do?

  Good, thank you.
  Well, thank you.
  How do you do.
  I do good.
11.  I have     a big mistake. Please forgive me. 
12. How old are you, Mary?

  I have eighteen years old.
  I’m eighteen.
  I’ve eighteen.
  I’m eighteen years old.
  I'm eighteen years.
13. It's late. It's time we ... home.

  go
  must go
  should go
  went
14. He wouldn't have had a car accident if he ...

  didn't drink so much then.
  hadn't drunk so much.
  wouldn't drunk so much.
  won't drink so much.
15. Do you live in London?

  Yes, I live.
  Yes, I do.
  Yes, I do live.
  I live.
16.  The plural form of 'sheep' is      
17.  The abbreviation AIDS stands for      
18. I suggest ... for a job in a newspaper.

  that you looked
  that you will look
  that you look
  you to look
19. Never ... so tired!

  I was
  I have been
  I had been
  have I been
Strona: 1 z 4
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.