Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 
Użycie:

1) opisywanie czynności wykonywanych w danej chwili
2) opisywanie czynności wykonywanych w danym przedziale czasowym


Używa się go analogicznie do czasu Present continuous, z tą różnicą, że tu czasownik ‘to be’ występuje w czasie przeszłym. Używając go, musimy wskazać, w jakim czasie dana czynność się odbywała (nie są to rutyny, ale coś, co dzieje się w konkretnym momencie z przeszłości).

I was
You were
He / she / it was
we were
you were
they were

Budowa:

1) Zdanie twierdzące:

osoba + czasownik "to be" (w odpowiedniej osobie) + czasownik właściwy (wskazujący czynność) + końcówka –ING dodana do czasownika

Yesterday at 5 I was reading a book. – wczoraj o 5 czytałam książkę (wtedy)
He was sleeping when I came back. – on spał, gdy wróciłam (wtedy) ;

He slept a lot – on dużo spał - ogólnie, więc jest czas Present Simple

2) Zadanie przeczące:

osoba + czasownik "to be" (w odpowiedniej osobie) + NOT + czasownik właściwy (wskazujący czynność) + końcówka –ING dodana do czasownika

I was not reading a book, I was reading a newspaper. – nie czytałam książki (wtedy) czytałam gazetę (wtedy)

He was not sleeping when I came back, he was watching tv.

3) Pytania zadajemy za pomocą inwersji, tzn. zamieniając miejscami osobę i czasownik „to be”

Was he sleeping when you called? – czy on spał, gdy zadzwoniłaś? (wtedy)
Were they waiting for me? – czy oni czekali na mnie? (wtedy, w konkretnym momencie)


Jeśli mówimy o czynności, która dzieje się teraz, ale która miała miejsce w jakimś przedziale czasowym, musimy ten przedział określić za pomocą okolicznika czasu. Na przykład:

at that moment - wtedy
then – wtedy
that week/month... - w tamtym tygodniu/miesiącu...
last year... - w ubiegłym roku...
last week – w ubiegłym tygodniu

CZASOWNIKI, KTÓRE NIE WYSTĘPUJĄ W FORMIE CONTINUOUS:

See (w znaczeniu ‘widzieć’ w sensie fizycznym), hear, notice, recognise, like, love, want, hale, know, mean, mind, believe, forget, remember, understand, contain, have (w znaczeniu ‘posiadać’), smell.
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.