Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 

Testy językowe - poziom Intermediate

Nasze testy językowe pozwolą sprawdzić Twoją wiedzę z wybranego poziomu nauki języka angielskiego. Jeśli jeszcze nie przeprowadziłeś testu oceniającego Twój poziom języka angielskiego, kliknij tutaj.

Załóż darmowe konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankingu wyników! Kliknij tutaj.

1. I left home too late and I ... my flight.

  lost
  late
  missed
  omitted
2.  I was just joking! Don't take it too     (PERSON). 
3.  There is a picture of Madonna on the     of the magazine. 
4. Jack and Jill broke up last week, but I hope they will make ... soon.

  on
  up
  to
  with
5. I have no idea ... to help you.

  what to do
  what can I do
  what I can do
  what do I do
6. What would you say if I ... you to marry me?

  ask
  asked
  had asked
  will ask
7. Please close the door, ...?

  won't you
  will you
  can you
  wouldn't you
8. Mark is not in the house, I will look for him. Can you ..., please?

  hold on
  hang up
  hold off
  hang over
9. While we ... my boyfriend suddenly ... off! He was jealous I think.

  chatted, walk
  was chatting, walked
  chatted, was walking
  were chatting, walked
10. I'm calling ... you that I'll be late for the meeting.

  to tell
  to say
  to telling
  to speak
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.