Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 
Stopniowanie przymiotników odbywa się w języku angielskim na 3 sposoby.

1) Stopniowanie proste (regularne). W stopniu wyższym dodajemy końcówkę –ER, a w stopniu najwyższym dodajemy końcówkę –EST oraz przedrostek THE.

Stopniujemy według tej zasady większość wyrazów 1-2 sylabowych.

 
st. równy
st. wyższy COMPARATIVE
st. najwyższy SUPERLATIVE
stary
old
older
the oldest
mały
small
smaller
the smallest
ładny
pretty
prettier
the prettiest
młody
young
younger
the youngest


Jeśli wyraz kończy się na –Y, w stopniu wyższym i najwyższym ‘Y’ zostaje zastąpione przez ‘I’, jak w ‘pretty’.

Jeśli na końcu wyrazu znajduje się spółgłoska poprzedzona krótką samogłoską, należy ją podwoić. np. big, thin.


2) Stopniowanie nieregularne. Są to wyrazy, które nie stopniują się w żaden określony sposób i których trzeba nauczyć się na pamięć.

 
st.równy
st.wyższyCOMPARATIVE
st.najwyższySUPERLATIVE
dobry
good
better
the best
zły
bad
worse
the worst
mały, mało
little
less
the least
daleki,daleko
far
further
the furthest
wiele, dużo
much, many, lots of
more (więcej)
the most (najwięcej)


3) Stopniowanie opisowe.
Są to wyrazy 3- i więcej sylabowe.
Wyrazy zakończone na –ly
W stopniu wyższym opisujemy przymiotnik przysłówkiem MORE (bardziej), a w najwyższym THE MOST (najbardziej).

 
st.równy
st.wyższyCOMPARATIVE
st.najwyższySUPERLATIVE
inteligentny
intelligent
more intelligent
the most intelligent
piękny
beautiful
more beautiful
the most beautiful
niebezpieczny
dangerous
more dangerous
the most dangerous


PORÓWNANIA

AS.........AS – stopień równy

I am as tall as you. – jestem tak wysoki jak ty

THAN...... – stopień wyższy

I am taller than you. – jestem wyższy od ciebie

.......IN – stopień najwyższy
.......OF
.......AMONG

I am the tallest in the family – jestem najwyższy w rodzinie
I am the tallest of us all – jestem nawyższy z nas wszystkich
among us all – pośród nas wszystkich
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.