Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 
QUESTIONS – PYTANIA


Tworząc pytania za pomocą mowy zależnej należy pamiętać o dwóch, bardzo ważnych rzeczach:

1) czasownik musi zostać „cofnięty” do czasu przeszłego, zgodnie z zasadami dotyczącymi mowy zależnej
2) należy pozbyć się inwersji, która towarzyszy budowaniu pytań za pomocą mowy niezależnej


Jeśli czasownikiem głównym jest czasownik być (to be), a zdanie zaczyna się od WHAT, WHO, HOW, WHEN lub WHERE, wówczas wędruje on na koniec zdania, jak w przykładzie powyżej.

Jill: “How are you?”

WRONG! Jill asked me how was I. WRONG!

Jill asked me how I was.


Jeśli czasownikiem głównym jest innym czasownik niż czasownik modalny, któremu w pytaniu towarzyszy czasownik posiłkowy DO / DOES / DID , wówczas zamiast niego w mowie zależnej występuje IF , po nim OSOBA , a potem CZASOWNIK w odpowiedniej formie.


Jill: „Do you have a dog?”

WRONG! Jill asked my did I have a dog. WRONG!

Jill asked me if I had a dog.
1. Present simple -> past simple

Jill: “Is Sarah ill.”

Jill asked me if Sarah was ill.

2. Present continuous -> past continuous

Jill: “Is Sarah having dinner now.”

Jill asked me if Sarah was having dinner (then).

3. Present perfect -> past perfect

Jill: “Has Sarah broken a leg.”

Jill asked me if Sarah has broken a leg.

4. Present perfect continuous -> past perfect continuous

Jill: “Has Sarah been looking for a job since May?.”

Jill asked me if Sarah had been looking for a job since May.

5. Past simple -> past perfect (okazjonalnie past simple)

Jill: “Did Sarah call yesterday.”

Jill asked me if Sarah had called (the day before).

6. Past continuous -> past continuous może zostać, jeśli dwie czynności działy się w jednym czasie

Jill: “Was Sarah eating dinner when Tim called.”

Jill asked me if Sarah was eating dinner when Tim called.

7. Past perfect -> past perfect

Jill: “Had Sarah had a baby before she married Tom.”

Jill asked me if Sarah had had a baby before she married Tom.

8. Past perfect continuous -> past perfect continuous

Jill: “Had Sarah been looking for a job before she married Tom?.”

Jill asked me if Sarah had been looking for a job before she married Tom.

9. Future simple -> WOULD + present simple

Jill: “Will Sarah be here tomorrow”.

Jill asked me if Sarah would be here the next day.

10. Future continuous -> Past continuous

Jill: “Will Sarah be sleeping this time tomorrow”.

Jill asked me if Sarah would be sleeping that time the next day.

11. Future perfect ->WOULD + present perfect

Jill: “Will Sarah have finished her work by 7”.

Jill asked me if Sarah would have finished her work by 7.

12.Future perfect continuous ->WOULD + present perfect continuous

Jill: “Will Sarah have been looking for a job for 5 months next week?”.

Jill asked me if Sarah would have been looking for a job for 5 months next week. 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.