Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 
Past simple – czas przeszły prosty. Ma dwie formy:

1) czasowniki regularne, do których dodajemy końcówkę –ed lub –d (gdy kończy się na –e) np.

I liked – lubiłam
I loved – kochałam

2) czasowniki nieregularne, których niestety trzeba się nauczyć na pamięć. Ich listę zamieszczamy w osobnym pliku.

W CZASIE PRZESZŁYM NIE MA ODMIANY CZASOWNIKA – wszystkie osoby przyjmują taką samą formę. Jedynym czasownikiem, który zachowuje odmianę jest czasownik BYĆ.

TO BE w czasie przeszłym:

I was – byłam
You were – byłeś
He / she / it was - było
we were - byliśmy
you were - byliście
they were – byli

PYTANIA O CZASOWNIK BYĆ

By zadać pytanie o czasownik być wystarczy jedynie zastosować inwersję, podobnie jak w czasie Present Simple.

She was at school. – ona była w szkole
Was she at school? – czy ona była w szkole?

- Were you at work yesterday?
- Yes, I was at work yesterday.

TO DO w czasie przeszłym: DID

I did
You did
She / he / it did
we did
you did
they did


DON’T w czasie przeszłym

Przeczenie budujemy analogicznie do czasu przeszłego, dodając do czasownika DID – not.

I did not go to school. – nie poszedłem do szkoły
I didn’t go to school.

DID NOT = DIDN’T

Pytania z czasownikiem DID

Zadając pytanie z czasownikiem DO o czas przeszły, zachowujemy się podobnie jak w czasie teraźniejszym, używając formy czasu przeszłego czasownika DO, czyli DID.

Do you have a brother? – czy ty masz brata?
Did you have a brother? – czy ty miałeś brata?

Osoba 3 liczby pojedynczej zachowuje się tak samo, czasownik się nie odmienia.

Did she have a brother?

Przy zadawaniu pytania należy pamiętać, że czasownik DID kasuje czas przeszły w czasowniku właściwym, o który pytamy i pojawia się on w czasie teraźniejszym.

Did you go? – czy poszedłeś?
Did you sleep? – czy spałeś?
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.