Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 
1. Budowa:


Forma czasu Present Simple jest taka sama, jak bezokolocznik danego czasownika, czyli tzw. pierwsza forma czasownika.

2. Odmiana przez osoby:

W czasie Present Simple czasownik ma taką samą formę dla wszystkich osób, poza trzecią. W trzeciej osobie liczby pojedynczej (on, ona, ono) do czasownika dodajemy końcówkę –s.
TO LIKE – lubić 
I like
we like
You like
you like
He/She/it likes
they like

3. Pytania:

Pytania w czasie Present Simple tworzymy przy użyciu cząstki pytającej „czy” – jedno ze znaczeń DO.

Do you like to read? – czy lubisz czytać?
Yes, I like to read. – tak, lubię czytać
No, I don’t (do not) like to read. – nie, nie lubię czytać

W trzeciej osobie liczby pojedynczej do DO dodajemy końcówkę –es, tworząc cząstkę pytającą DOES. W tej sytuacji do końcówki czasownika już NIE DODAJEMY –s.

Does she like to read? – czy ona lubi czytać?
Yes, she likes to read. – tak, ona lubi czytać
No, she doesn’t (does not) like to read. – nie, ona nie lubi czytać

4. Użycie:

1) przy rutynach, nawykach, czynnościach odbywających się regularnie

I smoke. – palę ( o papierosach) - ogólnie, jestem palaczem
She lives in Wrocław. - mieszkam we Wrocławiu
I always read a newspaper in the morning. – zawsze rano czytam gazetę

2) przy narracjach i recenzjach

Jeśli opisujemy komuś, że widzieliśmy jakiś ciekawy film nie mówimy, że film BYŁ o czymś, ale JEST. Szczególnie cenna uwaga dla maturzystów – jeśli wybierzecie na egzaminie na wypracowaniu temat związany z recenzją czegoś, zawsze używajcie czasu Present Simple, ponieważ za formę też są przyswajane punkty.

It is a film about a girl, who falls in love with her boss. He has a wife and does not want to live her….

W wypracowaniach nie używamy skrótów, ale piszemy pełne formy – do not, does not itp.

ODMIANA CZASOWNIKA ‘TO BE’– być

I am – ja jestem
we are – my jesteśmy
you are – ty jesteś
you are – wy jesteście
he/she/it is – on/ona/ono(to) jest
they are – oni są


PYTANIA Z UŻYCIEM CZASOWNIKA ‘TO BE’

W przypadku, gdy w zdaniu występuje czasownik ‘to be’, budując pytanie nie używamy cząstki pytającej ‘czy’ – nawet, jeśli używamy jej w języku polskim.
Pytania z użyciem czasownika 'to be' tworzymy przy zastosowaniu inwersji, tzn. zamieniając miejscami podmiot i czasownik ‘to be’.

He is a doctor. – on jest lekarzem
Is he a doctor? – czy on jest lekarzem?

Are you tired? – czy jesteś zmęczony?
Am I dirty? – czy jestem brudny?

Is it your car? – czy to jest twój samochód?
 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.