Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 
RODZAJE SZKÓŁ
school - szkoła
primary school - szkoła podstawowa
secondary school / junior high school - gimazjum
high school - liceum
vocational school - szko³a zawodowa
college - koled¿
university - uniwersytet

teacher – nauczyciel
professor – profesor
pupil - uczeń podstawówki
student - uczeń szkół wyższych niż podstawówka
lecturer - wykładowca
lecture - wykład
class - klasa (jako ludzie)
classroom - klasa (jako pomieszczenie)
desk - biurko
blackboard - tablica

certificate - świadectwo (primary school certificate - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej)

to go to school - chodzić do szkoły
to attend - uczęszczać
classes - zajęcia
to miss classes - opuszczać zajęcia
to finish - ukończyć
to graduate from - ukończyć
to take tests - zdawać testy
to take part in sth- brać udział
to play truant - chodzić na wagary
to pass - zdać
to fail - oblać
to do homework - odrabiać lekcje
to learn, to study - uczyć się
by heart - na pamięć

exam - egzamin
oral exam - ustny egzamin
written exam - egzamin pisemny
competition - konkurs
mark, grade - ocena, stopieñ
demanding - wymagaj¹cy
the matriculation - egzamin maturalny (maturity exam)

lazy - leniwy
intelligent - inteligentny
smart - bystry
dull - tępy
hard-working - pracowity
average - przeciêtny
patient - cierpliwy
strict - surowy


School subjects – przedmioty szkolne

English – jêzyk angielski
history – historia
Polish – język polski
biology – biologia
geography – geografia
physics – fizyka
chemistry – chemia
P.E. (physical education)- w-f (wychowanie fizyczne)
The art. – sztuka
Maths (mathematics) – matematyka


 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.