Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 
The train leaves at…. – pociąg odjeżdża o …
Is it a direct train? – czy to bezpośredni pociąg?
Where must I change? – gdzie muszę się przesiąść?
At what time does it arrive? – o której przyjeżdża?
How long does the train take to get to ….? – ile trwa podróż do….?
At what time is the next train? – o której jest następny pociąg?
The next one will leave in two hours. – następny odjeżdża za 2 godziny

A first class ticket for the fast train leaving for Wrocław at midnight please. – poproszę billet pierwszej klasy na pociąg pośpieszny do Wrocławia o północy.
A sleeper for a train going to Warsaw on the 5th of May, please. – poproszę o kuszetkę na pociąg do Warszawt na 5 maja.
A compartment for gentlemen / for ladies. – przedział dla panów / pań
Which berth do you prefer, lower or upper? – która kuszetkę, na górze czy na dole?
Two return tickets to Oxford, please. – dwa powrotne bilety do Oxford, proszę.
A single ticket to Berlin, please. – billet w jedną stronę do Berlina, proszę.
How much is a single second class ticket to Cambridge? – ile kosztuje billet w jedną stronę w drugiej klasie do Cambridge?

Can you give me a lift to the station, please? – podwieziesz mna na stację?
Would you please call a taxi? – czy możesz wezwać taksówkę?
The railway station, please. – proszę na dworzec kolejowy
This is my luggage –to mój bagaż.
Which is your carriage?– który to twój wagon?
Carriage number one, seat ten. – wagon 1, miejsce 10.
Has the train already arrived at the station? – czy pociąg już przyjechał na stację?
At which platform? – na który peron?
Your carriage is at the end of the train – twój wagon jest na końcu pociągu.
How much time do I have before the departure? – ile mam czasu do odjazdu?
Is there still enough time for me to…….buy e newspaper / send a cable / post a letter? – czy mam jeszcze czas by……kupić gazetę / wysłać telegram / wysłać list?
Where are the toilets? – gdzie są toalety?
Are there still any seats available here? – czy są tu jeszcze wolne miejsca?
All seats in the compartment are taken. – wszystkie miejsca w tym przedziale są zajęte
Would you please reserve a seat for me. I’ll be back soon. – czy może mi pan zająć to miejsce? Zaraz tu wróce.
May I put my suitcase on the rack? – czy mogę położyć moją walizkę na półkę?
Do you mind if I smoke? – czy pan coś przeciwko, żebym zapalił?
What’s this station? – co to za stacja?
When will we be at Wrocław? – kiedy będziemy we Wrocławiu?
How long do we stop here? – jak długo będziemy tu stać?
Where do you get off? – gdzie wysiadasz?
I get off at Oxford. – wysiadam w Oxford
How far is it to….? – jak daleko jest do…..?
There are three stations left - jeszcze 3 stacje.
Would you mind if I opened the window? – czy ma pan coś przeciwko żebym otworzył okno?
Would you mind looking after my luggage? – czy mógłby pan zaopiekować się na chwilę moim bagażem?
I’d like to pay the extra for a sleeper. – chciałbym dopłacić za kuszetkę.
I’d like to leave a suitcase and a parcel in a left luggage office. – chciałbym zostawić walizkę I przesyłkę w przechowalni bagażu
Register - nadać
I’d like to collect my luggage. – chciałbym odebrać bagaż
How much do I pay? – ile płacę?
I’m getting off here. – tu wysiadam
I’m getting off at the next station. – wysiadam na następnej stacji
Thank you for such pleasant company. – dziękuję za miłe towarzystwo
It was nice meeting you. – miło było poznać
I wish you a happy journey / Have a happy journey. – szczęśliwej podróży
We must queue up to the exit. – musimy ustawić się w kolejce do wyjścia

 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.