Załóż DARMOWE konto w naszym portalu aby gromadzić wyniki swoich testów, obserwować swoje postępy w nauce oraz uczestniczyć w rankinach! Kliknij tutaj!
 
 
All animals are equal, but some animals are more equal than others.
-George Orwell, Animal Farm

Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre z nich są bardziej równe, niż inne.
Folwark zwierzęcy

If I never loved, I never would have cried.
-Simon and Garfunkel, "I Am a Rock"

Gdybym nigdy nie kochał, nigdy bym nie płakał.

Be like a postage stamp. Stick to one thing until you get there.
-Josh Billings

Bądź jak znaczek pocztowy. Trzymaj się jednej rzeczy, aż do niej dojdziesz.

There are three ways to get something done: do it yourself, hire someone, or forbid your kids to do it.
-Monta Crane

Są trzy sposoby, by coś zrobić: zrobić to samemu, zatrudnić kogoś lub zabronić tego swoim dzieciom.

Nevermind whom you praise, but be very careful who you blame.
-Edmund Gosse

Nieważne kogo chwalisz, ale uważaj, kogo winisz.

Love is touching souls.
-Joni Mitchell, "A Case of You"

Miłość to dotykanie się dusz.

It is easier to leave angry words unspoken than to mend a heart those words have broken.
-John Roger

Łatwiej jest nie wypowiedzieć słów złości, niż załatać serce, które one rozdarły.

When the heart is full the eyes overflow.
-Yiddish proverb

Kiedy serce jest przepełnione, oczy wylewają.

Soul meets soul on lover's lips.
-P.B. Shelley

Dusza spotyka inną duszą na wargach kochanków.

Whatever our souls are made of, his and mine are the same.
-Emily Bronte

Z czegokolwiek nie są zrobione dusze, jego i moja są takie same.

A true friend walks in when the rest of the world walks out.
-unknown

Prawdziwy przyjaciel wchodzi, gdy wychodzi reszta świata.
autro nieznany

Better a tooth out than always aching.
-Thomas Fuller

Lepiej wyrwać zęba, niż cały czas cierpieć.

Never look down on anybody unless you're helping them up.
-Rev. Jesse Jackson

Nigdy nie patrz na nikogo z góry – chyba, że pomagasz mu wstać.


The secret of staying young is to live honestly, eat slowly, and lie about your age.
-Lucille Ball

Sekret pozostania młodym to żyć uczciwie, jeść powoli i kłamać co do swego wieku.


I miss you, but I haven't met you yet.
-Bjork, "I Miss You"

Tęsknię za Tobą, ale jeszcze Cię nie spotkałam.

Opportunity can't knock unless it's on your doorstep.
-The Wall Street Journal

Okazja nie może zapukać – chyba, że akurat stoi w progu.

It is the heart afraid of breaking
that never learns to dance.
It is the dream afraid of waking
that never takes a chance.
It is the one who won't be taken
who cannot seem to give.
And the soul afraid of dying
that never learns to live.
-Bette Midler, "The Rose"

Serce, które boi się złamać,
Nigdy nie nauczy się tańczyć.
Sen, który boi się pobudki,
Nigdy nie wykorzysta swej szansy.
Ten, który nie potrafi dawać,
Nigdy nie zostanie wzięty.
A dusza, która boi się śmierci,
nigdy nie nauczy się żyć.


We are born princes and the civilizing process makes us frogs.
-Eric Berne

Rodzimy się książętami, a proces cywilizacyjny przemienia nas w żaby.


The only sure thing about luck is that it will change.
- Bret Harte

Jedyna pewna rzecz na temat szczęścia to fakt, że jest ono zmienne.


God gave us memories that we might have roses in December.
- James M. Barrie

Bóg dał nam wspomnienia, żebyśmy mogli mieć róże w grudniu.


A happy marriage is a long conversation which always seems too short.
- Andre Maurois

Szczęśliwe małżeństwo to długa rozmowa, która nigdy wydaje się mieć końca.

Adopt the pace of nature: her secret is patience.
-Ralph Waldo Emerson

Przyjmij tempo natury: jej sekret to cierpliwość.


Nothing is worth more than this day.
-Johann Wolfgang von Goethe

Nic nie jest więcej warte niż dzisiejszy dzień.


All marriages are happy. It’s the living together afterwards that causes all the trouble.
- Henry Miller

Wszystkie małżeństwa są szczęśliwe. To wspólne życie poślubne przynosi kłopoty.


Freedom is nothing else but a chance to be better.
-Albert Camus

Wolność jest niczym innym jak szansą bycia lepszym.


 
   
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.